Jyväskylän alueen jääladut ovat myös hiihtokunnossa.

Lisätietoja

Liikuntapaikkavastaava Jarmo Saikkonen
p. 014 266 7035, jarmo.saikkonen[a]jyvaskyla.fi

Katso myös

Ladut ja ulkoilureitit

Jyväskylän suositulle Ladun majan -ulkoilualueelle on valmistunut uusi Hanhiperän lenkki hiihtokäyttöön. Uudella lenkillä on mittaa 8,5 kilometriä ja sen kiertosuunta on myötäpäivään. Latu kunnostetaan latukoneella niin perinteiseen kuin luisteluhiihtokäyttöön. Hiihtäjiä pyydetään huomioimaan, että kiertosuunta on eri kuin vanhalla Jyväskylän ladun ylläpitämällä kymmenen kilometrin metsäreitillä. Tämä ”ladun kymppi” poistuu samalla käytöstä. Myös ”ladun seiska” -metsäreitin hiihtosuunta muuttuu kiertämään myötäpäivään. Reitit on merkitty maastoon opastein.

Ladun majan Hanhiperän hiihtolenkin karttakuva

Reitin valmistelut aloitettiin syksyllä 2020 raivaamalla reitti auki puustosta. Pohjatöitä ei tehty koko matkalta, vaan se jätettiin luonnonmukaiseen tilaan. Tämän vuoksi reitin hiihtokuntoon saaminen vaatii runsaan lumikerroksen, jollaisesta olemmekin tänä talvena päässeet nauttimaan. Ladun kunnostuksesta vastaa Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut.

Jääladut on saatu hiihtokuntoon

Jääladut palvelevat hiihtäjiä nyt Palokka-, Alva-, Tuomio- ja Jyväsjärvillä. Myös Muuratsalon ympäri kiertää jäälatu missä hiihtotapoina perinteinen ja vapaa. Jyväsjärjellä on hiihtotapana perinteinen ja vapaa sekä kävelijöille on pakattu erillinen kävelyväylä latujen viereen. Retkiluisteluradan ensimmäinen lyhyempi lenkki on luisteltavissa ja pidempi lenkki valmistuu viikon 7 aikana. Palokka- ja Alvajärvillä hiihtotapana on perinteinen sekä vapaa ja Tuomiojärvelle vapaan reitti tullaan tekemään. Tikkakosken Luonetjärvellä ladut on tehty Peuraniemen laavulle, järven ympäri reitin teon esteenä on jään päällä oleva vesi. Jyväskylän kaupunki muistuttaa, että jäällä liikutaan omalla vastuulla sekä noudattamaan ehdotonta varovaisuutta jäillä liikkuessa.

Myös muilla järvillä vettä voi olla paikoittain paljonkin jään ja lumikerroksen välissä. Keljonlahden voimalaitoksen läheisyyteen on ilmestynyt vaarallinen hiihtoreitti, joka kulkee Naattiasta Iso-Urttiin. Reitti ei ole kaupungin liikuntapalvelujen tekemä, vaan jonkun yksityishenkilön. Voimalaitosten jäähdytysvedet voivat sulattaa nopeasti paksun lumen alla olevan ohuen jään, jonka vuoksi reitille ei ole turvallista tehdä latua tai hiihtää. Jyväskylän Voima Oy ei suosittele alueen jäällä kulkemista. Myös muilla alueilla voi olla yksityisten henkilöiden tekemiä moottorikelkkalatuja, mutta kaupungin ylläpitämät ja kunnostetut voi tarkistaa latuinfosta.

Katso Jyväskylän seudun hiihtolatujen ajantasainen kunnostustilanne latuinfosta osoitteesta https://www.jyvaskylanseutu.fi/latuinfo