Asiakasperheet arvioivat vuorovaikutuksen käytänteitä, lapsen tarpeiden huomioimista arjessa sekä pedagogisten painotusten, kuten esimerkiksi kiirettömän arjen, lapsen osallisuuden ja hyvinvointia edistävien toimintojen, toteutumista.

Jyväskylän varhaiskasvatus kerää vuosittain asiakasperheiden kokemuksia, miten varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat toteutuvat lapsen arjessa. Vuoden 2021 asiakaskysely on avoinna ajalla 15.2.-6.3.2021. Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakkaat ovat saaneet tarkemmat ohjeet vastaamisesta ja linkin kyselyyn Tieto Edu -viestinä. Yksityisen varhaiskasvatuksen asiakkaat saavat vastauslinkin oman varhaiskasvatuspaikan kautta. Vastaamaan pääsee myös varhaiskasvatuksen verkkosivulta.  

Hyvällä vuorovaikutuksella rakennetaan lämmin ja välittävä ilmapiiri   

Vuoden 2021 asiakaskyselyssä kartoitetaan vuorovaikutuksen käytänteitä ja lapsen tarpeiden huomioimista arjessa. Kyselyssä huoltajat saavat ottaa kantaa myös, miten pedagogiset painopistealueet toteutuvat varhaiskasvatuksessa. Pedagogisia painopistealueita Jyväskylässä hyvän vuorovaikutuksen lisäksi ovat muun muassa kiireetön arki, yksilöllisen varhaiskasvatuksen toteutuminen pienryhmätoiminnassa, lapsen osallisuuden mahdollistaminen arjessa ja lapsen hyvinvoinnin edistäminen liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta lisäämällä sekä ruokakasvatuksella.  

Huoltajat arvioivat, kuinka lapsen nykyisen varhaiskasvatus-, esiopetus- tai kerhoryhmän henkilöstön ja lasten, henkilöstön ja huoltajien sekä henkilöstön keskinäinen vuorovaikutus on onnistunut. Vuosi 2020 toi etäyhteydellä hoidettavat keskustelut osaksi varhaiskasvatuspaikan ja perheiden välistä vuorovaikutusta. Kyselyssä kartoitetaan, kuinka huoltajat ovat kokeneet yhteydenpidon sekä vasu- ja esiopetuskeskustelujen onnistuneen etäyhteydellä. Myös uusien asiakasperheiden kokemukset lapsen varhaiskasvatuksen aloituksesta ja erilaisista tutustumiskäytänteistä tuovat myös arvokkaan lisän varhaiskasvatuksen käytänteiden kehittämiseen.  

Lasten keskinäisen vuorovaikutuksen näkökulmasta, huoltajat arvioivat myös, miten henkilöstö on onnistunut tukemaan lasta kaverisuhteiden muodostumisessa ja ylläpitämisessä sekä häirinnän ja kiusaamisen ennaltaehkäisyssä ja tilanteisiin puuttumisessa.   

Vuosittain toteuttava asiakastyytyväisyyskysely on yksi lasten vanhempien mahdollisuuksista osallistua varhaiskasvatuksen toiminnan arviointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen. Varhaiskasvatuksen henkilöstö arvioi asiakaskyselyn kanssa samaan aikaan samoja teemoja omasta näkökulmasta. Perheet saavat tietoa kyselyn tuloksista kevään aikana oman päiväkodin kautta.  

Lisätietoja: 
palvelukoordinaattori Lotta Markkanen, Kasvun ja oppimisen palveluohjaus, puh. 014 266 8660