Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten avosairaanhoidon hoitajien kiireetön vastaanottotoiminta ajetaan toistaiseksi alas vaikeana jatkuvan koronatilanteen ja käynnistyvän rokotustoiminnan vuoksi. Alasajo ei koske mielenterveys- ja päihdepalveluiden hoitajien vastaanottoja.

Lisätietoja:

- palvelupäällikkö Anu Mutka, p. 050 311 8507, avosairaanhoito
- palvelupäällikkö Paula Käyhkö, p. 050 517 7542, neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 
- tietoa koronaviruksesta Jyväskylässä: https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona 

Terveysasemilla siirretään hoitajia erilaisiin koronapandemiaan liittyviin tehtäviin, kuten koronarokotustehtäviin, tartuntojen jäljitystiimiin, koronanäytteenottoon ja infektiovastaanottoon. Tarvittaessa terveysasemien aukioloaikoja supistetaan.

Henkilöstösiirtojen vuoksi sairaanhoitajien vastaanotoille ei anneta aikoja kiireettömissä asioissa. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi terveystarkastukset ja pitkäaikaissairauksien määräaikaistarkastukset.

Kiireelliseksi hoidon tarve arvioidaan silloin, kun hoitotoimenpiteet tai tarkempi arviointi on aloitettava samana tai viimeistään seuraavana päivänä. Terveydenhuollon ammattilaiset tekevät hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnin aina yhteyttä otettaessa. Avosairaanhoidon kriittiset tehtävät ovat kiireellinen vastaanotto- ja hoitotyö, puhelinpalvelu ja lääkäreiden suorittamien toimenpiteiden avustaminen. Nämä toiminnot jatkuvat vielä toistaiseksi kaikilla terveysasemilla.

Terveysasemilla pyritään siihen, että lääkärit pärjäisivät mahdollisimman pienellä hoitajaresurssilla. Lääkärityön alasajoon ei ole toistaiseksi tarvetta. Tilannetta ja mahdollisia lisätoimenpiteiden tarpeita arvioidaan päivittäin ja viikoittain.

Neuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon vastaanottoaikoja perutaan ja siirretään 

Myös neuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstöä on siirtynyt koronarokotus- ja -jäljitystoimintaan. Tämän vuoksi lasten- ja äitiysneuvolan terveystarkastuksia joudutaan toistaiseksi perumaan ja siirtämään. 

Alle puolitoistavuotiaiden lasten, äitiysneuvolan asiakkaiden sekä osin ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvolan asiakkaiden käynnit toteutetaan, mutta siirtoja voi tulla niihinkin. Lisäksi 4-vuotiaiden tarkastukset pyritään toteuttamaan. Muita vastaanottoaikoja siirrettäessä otetaan käyttöön neuvoloiden jonokirjat ja uusi aika annetaan heti kun se on mahdollista.
                                    
Äitiys- ja lastenneuvoloiden keskitetty puhelinneuvonta palvelee Jyväskylässä maanantaista torstaihin kello 8–16 ja perjantaisin kello 8–14 numerossa 014 266 0141, ja sinne voi myös jättää soittopyynnön. Ehkäisy- ja perhesuunnitteluasioissa voi soittaa numeroon 014 266 2229 maanantaista torstaihin kello 8.30–10 ja kello 13–14 sekä perjantaisin kello 8.30–10. 

Hankasalmen neuvolassa vastataan puheluihin maanantaista torstaihin kello 12–13 numerossa 014 267 1289. 

Uuraisilla puhelinpalvelu toimii maanantaina ja tiistaina kello 10–11 ja kello 12–13, keskiviikkona ja torstaina kello 12–13 ja perjantaina kello 8–9 numeroissa 014 336 6288 ja 014 336 5327.  

Koululaisten laajat terveystarkastukset 1., 5. ja 8. luokilla pyritään järjestämään aikataulun mukaisesti, mutta kaikkia terveydenhoitajien tekemiä määräaikaistarkastuksia ei tässä tilanteessa pystytä toteuttamaan. Palvelua pyritään kohdentamaan erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille ja perheille. 

Karanteeniin tai eristykseen määrättyjen oppilaiden tarkastusaika siirtyy myöhempään ajankohtaan. Kouluterveydenhuollon keskitetty puhelinneuvonta palvelee maanantaista perjantaihin kello 8–14 numerossa 050 308 7324. 

Opiskelijoiden terveystarkastuksia joudutaan perumaan eikä uusia kiireettömiä aikoja terveydenhoitajille voida antaa toistaiseksi. Kiireelliset asiat hoidetaan sovitusti ja opiskeluterveydenhuollon puhelinpalvelu numerossa 014 266 2260 toimii ennallaan.