Varhaiskasvatuspalvelut muistuttavat perheitä korona-ajan yhteisistä turvakäytänteistä. 

Jyväskylän kaupunki tiedotti 8.2.2021, että Jyväskylä on edelleen koronan leviämisvaiheessa. Varhaiskasvatuksessa jatketaan sovituilla turvakäytänteillä. Yli 12-vuotiaan on käytettävä kasvomaskia varhaiskasvatuspaikan sisä- ja ulkotiloissa. Päivittäiset kuulumisten vaihdot käydään maskeilla suojatuen. Ylimääräistä oleilua ja kulkemista päiväkodin sisällä vältetään. Jos perheen lasten ryhmät sijaitsevat eri puolilla päiväkotia, kuljetaan lapsiryhmiin ulkokautta.  
Varhaiskasvatuksen keskustelut ja palaverit huoltajien kanssa hoidetaan etäyhteydellä. Lähipalavereja järjestetään vain uusien perheiden kanssa ja palaveriin osallistujat käyttävät maskeja.  
 
Varhaiskasvatuksen henkilöstöä kehotetaan käyttämään maskeja tai visiirejä myös lasten kanssa toimiessaan. Työntekijä on velvoitettu käyttämään maskia, kun hän siirtyy työskentelemään tai hoitamaan asioita lapsiryhmästä toiseen. Työntekijä arvioi maskin käytön tarpeellisuuden, kun lasten kanssa toimitaan tai kohdataan vanhempia ulkona. 

Ohjeita noudattamalla ehkäistään tartuntoja ja karanteeneja  

Lapset ja aikuiset tulevat varhaiskasvatukseen vain oireettomina. Edelleen on erityisen tärkeää, että lapset ja aikuiset muistavat pestä ja desinfioida käsiä. Päiväkodeissa ja kerhoissa lasten kanssa toimitaan pienryhmissä. Perhepäivähoitajat toimivat vain oman lapsiryhmänsä kanssa. Päiväkodeissa ruokailuun ja ulkoiluun mennään porrastetusti. Nukkumiseen varattuihin tiloihin ohjataan vain unta tarvitsevat lapset. Muille lapsille järjestetään lepohetkiä tai muuta toimintaa pienissä ryhmissä. Lelujen ja materiaalien puhtaudesta huolehditaan mahdollisuuksien mukaan. 
 
Työntekijöiden on pidettävä turvaväliä muihin aikuisiin vähintään 2 metriä aina, kun se on mahdollista. Turvaväleistä huolehditaan myös työntekijöiden taukojen aikana. Henkilökunta ei kokoonnu yhteisiin tiloihin taukojenkaan aikana, vaan henkilökunnalle järjestetään mahdollisuus pitää taukoa muissa päiväkodin tiloissa. Henkilökunnan palaverit järjestetään etäyhteydellä.  
 
Talviloman päivystyksessä varhaiskasvatuksen työntekijä on velvoitettu käyttämään maskia (tarvittaessa visiiriä) päiväkodin sisätiloissa. Päivystyksen aikana päiväkodeissa toteutetaan tehostettua siivousta. 
 
 
Lisätietoja:  
palvelujohtaja Päivi Koivisto, varhaiskasvatuspalvelut, puh. 014 266 3198  
palvelujohtaja Tarja Ahlqvist, varhaiskasvatuspalvelut, puh. 014 266 3269