Lisätietoa

Ajankohtaista lintuinfluenssasta (Ruokavirasto)

Kunnaneläinlääkärien yhteystiedot Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvonta-alueella

Valvontaeläinlääkäri Mikko Kananen, p. 0503125348 mikko.kananen(at)jyvaskyla.fi

Ympäristöterveyspäällikkö Hanna Yksjärvi, p. 0504724850  hanna.yksjarvi(at)jyvaskyla.fi

Euroopassa levinnyttä korkeapatogeenista H5N8 -tyypin lintuinfluenssavirusta todettiin tammikuussa 2021 myös Suomessa. Kyseinen virus aiheuttaa linnuille korkeaa kuolleisuutta. Lintuinfluenssavirukset tarttuvat huonosti ihmiseen, ja tartunta vaatii yleensä läheisen kontaktin sairastuneeseen villilintuun, siipikarjaan tai niiden eritteisiin. H5N8-tyypin lintuinfluenssan ei tiedetä koskaan tarttuneen ihmiseen.

Siipikarjan ulkonapitokielto

Lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi siipikarja ja muut linnut on suojattava kontakteilta luonnonvaraisiin lintuihin 8.2.–31.5. välisenä aikana. Linnut tulee pitää joko sisätiloissa tai niiden ulkoilualue tulee kauttaaltaan aidata ja kattaa esimerkiksi riittävän tiheällä verkolla.

Ilmoita luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemista eläinlääkärille

Lintuinfluenssaa on syytä aina epäillä, jos todetaan luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemia. Yleensä joukkosairastumisena tai -kuolemana voidaan pitää tilannetta, jossa
•    samalta alueelta löytyy sairaana tai kuolleena useampi kuin yksi joutsen,
•    viisi tai useampi muu vesilintu tai
•    yli kymmenen muihin lajeihin kuuluvaa lintua.
Yksittäistä kuolleena löydettyä lintua ei pääsääntöisesti pidetä lintuinfluenssaepäilynä, ellei kyseessä ole iso petolintu.
Lintujen joukkokuolemista on ilmoitettava kunnaneläinlääkärille. Myös yksittäisistä isoista petolinnuista on hyvä ilmoittaa kunnaneläinlääkärille. 

Älä koske kuolleisiin lintuihin

Vaikka H5N8-tyypin lintuinfluenssan ei tiedetä koskaan tarttuneen ihmiseen, ei kuolleisiin lintuihin kannata koskea. Jos kuitenkin syystä tai toisesta kuolleeseen lintuun on koskettu, on kädet pestävä huolellisesti vedellä ja saippualla ja desinfioitava alkoholipohjaisella käsidesillä.