Vuonna 2020 Jyväskylän etsivään nuorisotyöhön oltiin yhteydessä 967 nuoresta. 603 nuorta sai etsivästä nuorisotyöstä pidempiaikaisen avun ja tuen. 102 nuorta jäi yrityksistä huolimatta tavoittamatta.

Etsivän nuorisotyön yhteydenottokanavat:

Palvelunumero: p. 050 501 9936 (soitto, tekstiviesti, WhatsApp) arkisin klo 8:00-16:00
Sähköposti: etsivatyo(at)jyvaskyla.fi
Instagram: etsivatyojkl
Facebook: etsivä nuorisotyö Jyväskylä
Discord 8.2.- 31.5.2021 kanava auki maanantaisin klo 13:00-15:00.

Lisätietoja: 
Palveluesimies Teija Lapinmäki
Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut
etsivä nuorisotyö
puh. 014 266 0941 
teija.lapinmaki@jyvaskyla.fi
 

Jyväskylän etsivä nuorisotyö tavoitti myös 262 nuorta, joista ei syntynyt pitkäaikaisempaa asiakkuutta. Näissä tapauksissa avulle ei välttämättä ole tarvetta tai nuori ei itse halua apua etsivältä nuorisotyöltä.

Eniten nuoria ohjautuu etsivään nuorisotyöhön toiselta asteelta. Nuorisolain mukaisesti toisen asteen oppilaitoksen on tehtävä etsivään nuorisotyöhön ilmoitus nuoresta, joka eroaa opinnoista. Toiseksi eniten etsivään nuorisotyöhön ottaa yhteyttä nuori itse tai nuoren läheinen.

-    Tyypillisessä tilanteessa vanhempi esimerkiksi soittaa kotona asuvasta nuoresta, josta on herännyt huoli syystä tai toisesta. Nuorella ei esimerkiksi ole koulu- tai työpaikkaa ja nuori viettää kaiken aikansa kotona, etsivän nuorisotyön palveluesimies Teija Lapinmäki nuorisopalveluista kertoo. 

Monet nuoret asuvat vanhempiensa luona

Etsivään nuorisotyöhön tultaessa nuoren koulutustausta on usein peruskoulu tai keskeytyneet toisen asteen opinnot. Monet nuoret asuvat vanhempien luona ja vanhempien tuella, osalla nuorista taas on oma asunto. Useimmiten toimeentulona on toimeentulotuki ja ensimmäisiä asioita mitä nuoren kanssa yleensä hoidetaan, on työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuminen. 

Eniten nuoret kaipaavat apua raha-asioiden hoitamiseen ja terveyspalveluihin pääsemiseen. Etsivän nuorisotyöntekijän kanssa suunnitellaan tulevaisuutta ja etsitään oikeita palveluita. Asiakkaat ovat usein haasteellisessa elämäntilanteessa. Etsivän nuorisotyöntekijän kanssa edetään pienin askelin kotoa kohti mielekästä tekemistä. Usein nuori osallistuu ensin työpajatoimintaan tai matalan kynnyksen ryhmätoimintoihin, ennen kuin opiskeluihin tai työelämään siirtyminen on ajankohtaista. 

-    Etsivän nuorisotyön tehtävä on tavoittaa palveluiden, koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia tuen tarpeessa olevia nuoria ja ohjata heitä tarvittavien palveluiden, tuen ja avun piiriin. Usein kuitenkin etsivän nuorisotyön asiakkuus venyy pitkäksi ja etsivä nuorisotyöntekijä kannattelee nuorta pitkäänkin. Tämä voi johtua siitä, että palveluihin on jonoa tai oikeaa palvelua ei löydy, Lapinmäki valaisee ja jatkaa: 

-    Etsivän nuorisotyön kohderyhmän nuoret tarvitsisivat enemmän matalan kynnyksen palveluita, jotka ottaisivat nuoresta kopin kokonaisvaltaisesti ja kiinnipitävästi.  Käytännön apua ja tukea tarvitaan usein palveluun ohjaamisen jälkeenkin. 

Jyväskylässä etsivän nuorisotyön palvelua tarjoaa Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut ja Sovatek-säätiö. 

Nuorisolain mukainen ilmoitusvelvollisuus kouluilla, oppilaitoksilla ja puolustusvoimilla 

Toisen asteen oppilaitoksilla ja puolustusvoimilla on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa etsivään nuorisotyöhön opintojen tai varusmies- tai siviilipalvelun keskeyttävästä tai palvelusta vapautettavasta nuoresta. Opetuksen järjestävän on myös luovutettava tiedot perusopetuksen päättäneestä nuoresta, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin.