Lisätietoja puhelinhaastatteluista

Kirsi Vehkakoski, Jyväskylän yliopisto
kirsi.vehkakoski[a]jyu.fi, p. 0400 247 980

Jyväskylän kaupunki

Liikuntasuunnittelija Mikko Pajunen
p. 014 266 0765, mikko.pajunen[a]jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupunki on mukana valtakunnallisessa Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö – tutkimushankkeessa. Jyväskylän Huhtasuon asuinalueen asukkaiden liikuntatottumuksia selvitetään toisen kerran puhelinhaastattelujen avulla maanantaista 8.2.202 alkaen. Puhelinhaastatteluissa soitetaan 150:lle 18–79-vuotiaalle lähiön asukkaalle ja kysytään liikuntatottumuksista ja liikkumiseen käytetyistä paikoista. Haastattelut toteuttaa Kantar Oy.

Puhelinhaastattelut toteutetaan yhteensä kolme kertaa. Ensimmäinen kierros toteutettiin joulukuussa 2020 ja toinen kierros on nyt alkamassa. Kolmas kierros on odotettavissa kesäkuussa 2021 ennen juhannusta. Näin pyritään saamaan tietoa liikunnasta eri vuodenaikoina. Haastateltavat valitaan joka kierrokselle erikseen.

Tutkimuksen avulla kehitetään liikuntasuunnittelua Jyväskylässä

Puhelinhaastattelut ovat osa Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö- tutkimushanketta (YLLI), jota toteuttavat Jyväskylän ja Helsingin yliopistot. Tutkimusta rahoittaa Ympäristöministeriön Lähiöohjelma. Tutkimuksessa kerätään tietoa Helsingin Kontulan ja Jyväskylän Huhtasuon lähiöiden asukkaiden liikunnasta ja liikuntaan käyttämistä paikoista.

Liikunta nähdään tutkimuksessa laajasti fyysisenä aktiivisuutena ja liikunnan paikkoina voivat toimia esimerkiksi koti, piha, liikuntapaikka, pyörätie tai muu ympäristö. Tuloksia hyödynnetään liikuntasuunnittelun kehittämisessä ja tieteellisessä toiminnassa niin hankkeeseen osallistuvissa kaupungeissa kuin yliopistoissakin.

Tutkimuksessa huolehditaan tutkittavien tietosuojasta ja tutkimusanalyysit ja tulosten raportointi tehdään siten, ettei yksittäistä vastaaja voi tunnistaa.

Lisätietoja Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö -tutkimuksesta Helsingin yliopiston verkkosivuilla:https://blogs.helsinki.fi/yhdenvertainen-liikunnallinen-lahio/

Lähiöohjelma Ympäristöministeriön verkkosivuilta: https://ym.fi/lahioiden-kehittaminen

Kaupunginosa: