Hyppää pääsisältöön

1.2.2021

Jyväskylän kaupungille on myönnetty 534 130 euroa avustusta pyöräliikenteen olosuhteiden parantamiseen. Tuki on Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin myöntämää kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustusta.
Kuva
Opiskelijat pyöräilevät kampuksella

Jyväskylä sai tukea kahdelle vuosien 2021–22 aikana toteutettavalle hankkeelle: pyöräliikenteen viitoituksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä polkupyörien liityntäpysäköinnin kehittämiseen. Myönnetyn tuen osuus on enintään 50 % hankkeiden kokonaiskustannuksista. Hankkeiden tavoitteena on parantaa kestävien kulkutapojen olosuhteita ja lisätä niiden kulkutapaosuutta. 

Lisää katoksellisia pyöräpysäköintipaikkoja

Polkupyörien liityntäpysäköintiä kehitetään Jyväskylässä rakentamalla 12 uutta polkupyörien liityntäpysäköintipaikkaa linja-autopysäkeille tai niiden välittömään läheisyyteen. Toteutettavaksi on valikoitunut joukkoliikenteen käytön kannalta potentiaalisia kohteita. Toteutettavaksi valittuihin kohteisiin rakennetaan kohteesta riippuen katokselliset pysäköintipaikat noin 4–12 pyörälle yhtä pysäkkiä kohden.

“Hyvät liityntäpysäköintijärjestelyt kulkumuodon vaihtopisteissä edistävät kestävien matkaketjujen toteutumista”, sanoo fiksun liikkumisen koordinaattori Kati Kankainen Jyväskylän kaupungilta.

Turvallinen, pyörän runkolukituksen mahdollistava liityntäpysäköintipaikka mahdollistaa saapumisen linja-autopysäkille pyörällä, ja matkan jatkamisen linja-autolla. Laadukas pyöräpysäköinti on merkittävä osa pyöräliikenteen laatutasoa sekä houkuttelevuutta ja siten keskeinen tekijä pyöräilyn edistämisessä. Pyörä- ja joukkoliikenteen yhteen kytkennällä edesautetaan kestävän liikkumisen tavoitteiden toteutumista. 

Viitoituksella parannetaan pyöräliikenteen sujuvuutta 

Toisessa rahoitusta saaneessa hankkeessa päivitetään Jyväskylän kaupungin alueelle vuonna 2018 laadittu pyöräliikenteen opastamisen yleissuunnitelma vastaamaan tieliikennelain uudistuksen ja Väyläviraston uuden pyöräliikenteen viitoituksen suunnitteluohjeen mukaisia linjauksia. Yleissuunnitelman päivittämisen jälkeen hankkeessa laaditaan Jyväskylän pyöräliikenteen verkolle viitoituksen rakennussuunnitelma, joka on tarkoitus toteuttaa vuoden 2022 aikana. 

“Laadukkaalla pyöräilyn viitoituksella pyritään osaltaan parantamaan pyöräliikenteen sujuvuutta ja lisäämään pyöräilyn helppoutta ja mukavuutta”, Kankainen sanoo. 

Selkeä ja johdonmukainen opastus palvelee kaikkien pyöräväylien käyttäjiä. Pyöräliikenteen opastuksen kehittäminen on yksi Jyväskylän kaupungin vuonna 2016 hyväksytyn pyöräilynedistämisohjelman toimenpiteistä. 
Lue lisää Traficomin verkkosivuilta.