Jyväskylän kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä kävi läpi kuluneen viikon koronatilannetta. Kokouksessa todettiin, että vaikka tartuntamäärät nousivat ennätyksellisen korkealle, lukemia selitti ennen kaikkea yksittäinen ravintola-altistuminen ja sitä seuranneet tartunnat. Tilaisuuteen osallistuneet pystyttiin jäljittämään ja testaamaan tehokkaasti siten karanteenit saatiin asetettua nopeasti ja laajasti kaupungin alueella. 

Kaupungissa on todettu tällä viikolla ma-pe yhteensä 155 tartuntaa. Karanteenissa on yli 1000 ihmistä. Ilmaantuvuusluku on noussut 14 vuorokauden osalta 165,4 tartuntaan 100 000 asukasta kohti. Positiivisten näytteiden osuus otetuista testeistä on 7 %. Sairaalahoidon tarve on kuitenkin käytännössä lähes nollatasolla ja tartuntojen jäljityksessä saadaan selvyys yli 80 % tartunnoista. Näin ollen kaupunki toteaa edelleen olevansa koronan kiihtymisvaiheessa, mutta leviämisvaihe on erittäin lähellä.

Tilanteeseen liittyen todettiin, että kaupungissa on jo etupainotteisesti otettu käyttöön lähes leviämisvaiheen suositukset ja rajoitukset. Poikkeuksena on alle 18-vuotiaiden harrastustoiminta, joka on pidetty käynnissä Jyväskylässä syksyn ja alkutalven ajan. Leviämisvaiheen suosituksista poikkeaa myös kirjastojen ja museoiden toiminta. Kirjastot toimivat Jyväskylässä toistaiseksi rajoitetuin palveluin ja museot ovat avoinna turvallisuusohjeet huomioiden.

Näiden suositusten osalta poikkeusolojen johtoryhmä ei nähnyt syytä tehdä muutoksia tartuntaketjujen ollessa tiedossa ja laajojen karanteenien ollessa voimassa kaupungissa. Tilannetta arvioidaan kuitenkin tiiviisti ja jos näyttää siltä, että tartunnat lähtevät leviämään karanteenien ulkopuolelle, lisärajoituksia tullaan tekemään.

- Tartunnat ja altistumiset tapahtuivat pitkälti opiskelijapiireissä. Lasten harrastustoiminnan sulkeminen tuntuisi ylimitoitetulta toimenpiteeltä suhteessa siihen, missä tiedämme nyt tautia ilmenevän. Kirjastoilla on puolestaan jo suljettu kaikki muu kuin lainaus- ja palautustoiminta eikä mitään viitteitä ole siitä, että kirjastoissa olisi altistuksia tapahtunut, Ilkka Käsmä tiivisti kokouksessa. 

Muutokset kaupungin palveluissa koronatilanteesta johtuen

Kaupunki päätti siirtää kansalaisopiston ryhmien kurssitoiminnan pääosin etäopetukseksi huomisesta 30.1. alkaen. Kurssit, joita ei voi siirtää etäopetukseksi, keskeytetään helmikuun loppuun asti. Kansalaisopiston toiminnasta lähiopetuksena jatkaa ainoastaan yksilöopetus ja alle 18-vuotiaiden taiteen perusopetus. Kurssilaisille muutoksista ja järjestelyistä tiedotetaan tarkemmin kansalaisopiston toimesta. Jo aiemmin kansalaisopiston yli 18-vuotiaiden liikuntaryhmät on keskeytetty tai siirretty etäopetukseksi.

Kaupunki linjasi myös, ettei se toistaiseksi myönnä yleisten alueiden käyttölupia tapahtumia varten huonontuneen koronavirustilanteen vuoksi. Yleisiä alueita ovat kaikki kaupungin omistamat alueet. Tapahtumien osalta tämä tarkoittaa mm. puistoja, Sataman aluetta, Lutakon aukiota ja kävelykatua.

Jyväskylässä voimassa olevat suositukset ja rajoitukset

Jyväskylässä on ollut erilaisia rajoituksia ja suosituksia syksystä lähtien. Suosituksia on tarkasteltu tautitilanteen mukaisesti. Marraskuun 27. päivä annettiin tiukat suositukset harrastustoimintaan ja kokoontumisiin. Joulukuun alussa suosituksia vielä tiukennettiin ja tammikuun alussa päätettiin suositusten ja rajoitusten jatkumisesta vähintään helmikuun loppuun asti. Suositukset ja rajoitukset ovat:

- Jyväskylässä on toistaiseksi voimassa laaja maskisuositus kaikille 12 vuotta täyttäneille. 
- Kaupunki suosittelee, ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä helmikuun loppuun mennessä. Yksityistilaisuuksia ovat mm. syntymäpäiväjuhlat ja yksityiset illanvietot.
- Seurakunnille on annettu suositus, että sisätiloissa järjestettäviin tilaisuuksiin voi osallistua kerrallaan enintään 10 henkeä. Suositus on voimassa helmikuun loppuun asti.
- Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 14.1.2021 päätöksen, jonka mukaan kaikki yli kymmenen hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on edelleen kielletty Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Päätös on voimassa 8.2.2021 asti.
- Kaupunki suosittelee asukkailleen, että matkustamista koronan leviämisvaiheen alueille vältetään.
- Liikuntapalveluissa yleisölle avoimet luisteluvuorot on peruttu helmikuun loppuun asti.
- Uimahallit ovat suljettuina yleisöltä 28.2. asti.
- Kaupungin omat kuntosalit ovat suljettuina helmikuun loppuun asti.
- Kaupungin omat liikuntaryhmät ja erityisliikunnan ryhmät ovat keskeytettynä helmikuun loppuun asti.
- Kaikki sisätiloissa tapahtuva yli 18-vuotiaiden ryhmäliikunta suositellaan keskeytettäväksi 28.2. asti.
- Yli 18-vuotiaiden joukkue- ja kontaktilajien harrastus-, ottelu- ja kilpailutoiminta suositellaan pidettävän suljettuna helmikuun loppuun asti. (Poikkeuksena on alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminta sekä sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuva ammattilaisurheilu OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminta, Olympiakomitean tukiurheilijat ja OKM:n apurahaurheilijat.)
- Kaupungin omistamissa liikuntatiloissa ja ulkotiloissa järjestettävissä ottelu- ja kisatapahtumissa yleisön osallistuminen on kielletty kokonaan helmikuun loppuun asti. (Yleisöiltä suljetuissa ottelu- ja kisatapahtumissa urheilijoiden ja välttämättömien toimihenkilöiden osallistujamäärä voi kuitenkin olla yli 10 henkilöä, sillä suljettua tilaisuutta ei katsota enää yleisötilaisuudeksi.)
- Kaupunki suosittelee, että joukkuelajeissa pelimatkat kulloinkin leviämisvaiheessa oleville alueille perutaan toistaiseksi.
- Kirjastot palvelevat rajoitetuin palveluin helmikuun loppuun asti. Varausten nouto, palautus, uutuusaineiston lainaus rajatusta kokoelmasta sekä asiakaskoneiden lyhytaikainen käyttö palvelevat normaalisti kirjastojen aukioloaikoina.
- Kirjastojen kokoelma- ja oleskelutilat ovat suljettuina ja kirjastoautot eivät liikennöi 28.2.2021 mennessä.
- Jyväskylä Sinfonian ja kaupunginteatteri ovat suljettuina yleisöltä 28.2.2021 asti.
- Ikääntyneiden palveluissa, vammaispalveluissa ja sosiaalihuoltolain mukaisissa asumisyksiköissä on voimassa tiukat vierailusuositukset, joiden mukaan vierailuista tulee sopia aina etukäteen ja vierailijoita saa tulla kerrallaan paikalle enintään kaksi.
- Kaupunginsairaalan osastoille pääsevät vierailemaan ainoastaan saattohoitopotilaiden omaiset maskeja käyttäen.
- Vammaispalveluiden työ- ja päivätoiminta toimii poikkeusjärjestelyin kesäkuun 2021 loppuun asti. Vammaispalveluiden henkilökunta sopii päivätoiminnan asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa yksilöllisiä korvaavia ratkaisuja.
- Ikääntyneiden päivätoiminta pidetään suljettuna kesäkuun 2021 loppuun asti.
- Jyväskylän kaupunki on suositellut, että korkeakoulut ja toisen asteen opetus jatkavat etäopetuksessa helmikuun loppuun asti. Suosituksesta voidaan poiketa koeviikon järjestelyiden sekä ylioppilastodistusten jakamisen vuoksi.
- Kaupungin päätöksenteko etäkokouksin valtuustokauden loppuun asti.
- Kaupunki on suositellut omalle henkilöstölleen toistaiseksi etätöitä kaikissa niissä ammateissa, joissa se on mahdollista.  Etätyösuosituksen jatkoa arvioidaan toukokuun loppuun mennessä.
- Kansalaisopiston ryhmien kurssitoiminta toimii pääosin etäopetuksena helmikuun loppuun asti. Kurssit joita ei voi siirtää etäopetukseksi keskeytetään helmikuun loppuun asti. Lähiopetuksena jatkaa alle 18-vuotiaiden taiteen perusopetus ja yksilöopetus. Linjaus tulee voimaan 30.1.
- Kaupunki ei toistaiseksi myönnä yleisten alueiden käyttölupia tapahtumia varten. Yleisiä alueita ovat kaikki kaupungin omistamat alueet. Tapahtumien osalta tämä tarkoittaa mm. puistoja, Sataman aluetta, Lutakon aukiota ja kävelykatua.

Voimassa olevat suositukset ja rajoitukset: https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/voimassa-olevat


Lisätietoja:
- poikkeusolojen johtoryhmän puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 050 336 2819
- Jyväskylän kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä, p. 050 522 0486
- Jyväskylän kaupungin ylilääkäri Johanna Tuukkanen, p. 050 572 4205
- sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Kati Kallimo, p. 050 4422302
- sivistyspalveluiden toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 050 584 8987

Asiasanat: