Kokouksessa päätettiin perhepäivähoidon kustannuskorvaukset vuodelle 2021 ja irtaimen käyttöomaisuuden uudelleenbudjetoinnista.

Perhepäivähoidon kustannuskorvaukset vuodelle 2021 

Lautakunta päätti, että Jyväskylän kaupungin maksamat kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset aterioista ja erityisruokavalioista pysyvät viime vuoden tasolla. Muista kustannuksista korvausta korotetaan 2 senttiä. Korotus tulee voimaan takautuvasti 1.1.2021 alkaen.
 
Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset ovat tänä vuonna Jyväskylässä aamiaisesta, välipalasta tai iltapalasta alle kouluikäiselle 0,75 euroa ja koululaiselle 0,97 euroa. Lounaan tai päivällisen korvaus alle kouluikäisestä on 1,77 euroa ja koululaisesta 2,31 euroa. Muu kustannus on nyt korotuksen jälkeen 1,86 euroa/päivä.

Irtaimen käyttöomaisuuden uudelleenbudjetointi vuodelle 2021

Vuoden 2020 talousarviossa oli myönnetty kasvun ja oppimisen palvelujen irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin yhteensä 2 418 000 euroa, josta jäi käyttämättä noin 1 200 000 euroa pääasiassa Kuokkalan yhtenäiskoulun muutostöiden ja Mankolan yhtenäiskoulun laajennuksen ja muutostöiden irtaimen hankinnoista. Tämän perusteella vuodelle 2021 päätettiin esittää uudelleenbudjetoitavaksi yhteensä 900 000 euroa, josta 280 000 euroa Mankolan koululle muun muassa kalusteiden, av-laitteiden, ompelukoneiden ja musiikkiluokan varusteiden hankintaan ja Kuokkalan yhtenäiskoululle 620 000 euroa muun muassa kalusteiden ja av-laitteiden hankintaan.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa verkossa pöytäkirjan julkaisuun saakka. Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville kaupungin verkkosivuille torstaina 4.2.2021. Linkit esityslistaan ja pöytäkirjoihin lautakunnan sivulla: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lautakunnat/sivistyslautakunta.
 
Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenhohtaja Leena Lyytinen, p. 044 237 9779
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033

Asiasanat: