Sairaala Novan Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalvelujen vuokrasopimuksen päivitys
Tilapalvelun johtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy vuokrasopimukseen esitetyt päivitykset ja että päivitetty vuokrasopimus korvaa kaupunginhallituksen 15.6.2020/147 hyväksymän ja osapuolten välillä aiemmin allekirjoitetun vuokrasopimuksen. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkko, vaikutukset 2020 ja 2021
Tilapalvelun johtokunta hyväksyi Sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkko,
vaikutukset 2021 -hankesuunnitelman.

Muutkin esityslistalla olleet asiat päätettiin päätösehdotusten mukaisesti.
Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla.

Lisätietoja:
Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kiinteistöjohtaja Hannu Kantonen, p. 050 304 5951

Jyväskylän Tilapalvelu
www.jyvaskyla.fi/tilapalvelu