Hanketoimistomme henkilöstö aloitti tehtävissään elokuussa 2020, jonka jälkeen olemme uurastaneet kunnianhimoisesti ja sitoutuneesti.

- Kehitys on meidän käsissämme, tuli sotea tai ei. Hankkeissamme on hyvä pöhinä päällä ja tällä samalla asenteella ja ajatuksella jatkamme myös eteenpäin, kertoo Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ohjelmapäällikkö Tiina Koponen.

Yhtenäiset palvelut ja sähköinen asiointi

Aloitimme Keski-Suomen virtuaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen valmistelun, jonka on määrä aloittaa toimintansa keväällä 2021. Uusi palvelu mahdollistaa keskisuomalaisille, perinteisten terveyskeskusten rinnalla, sähköisen asioinnin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ajasta ja paikasta riippumatta. Palveluiden saatavuuden lisäksi kehitämme palveluiden sujuvuutta ja kokonaisvaltaisuutta. Aloitimme muun muassa eri ammattilaisista muodostuvan tiimimallin pilotoinnin suunnittelun yhteistyössä Jyväskylän Sampoharjun terveysaseman kanssa.

Edistimme sähköisen asioinnin ja erilaisten yhteisten hyvinvointia ja terveyttä tukevien järjestelmien käyttöönottoa, muun muassa Omaolo.fi -palvelu on laajentunut Keski-Suomessa syksyn 2020 aikana. Palvelu tavoittaa nyt Hankasalmen, Uuraisten, Jyväskylän, Muuramen, Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen, Äänekosken, Saarikan ja Wiitaunion kuntien asukkaat. Kuntalaisten käytössä on muun muassa koronavirustaudin oirearvio. Koronanäytteenoton sähköinen ajanvaraus on käytössä Jyväskylässä, Muuramessa ja Keski-Suomen Seututerveyskeskuksessa. Pohjoisen Keski-Suomen osalta ajanvaraus rakennetaan vuoden 2021 aikana. 

Kaikki Keski-Suomen kunnat ottavat toimintakyvyn arviointi- ja seurantajärjestelmä RAI:n käyttöön vuoden 2021 loppuun mennessä. RAI-järjestelmä on laaja-alainen terveydentilan ja toimintakyvyn kartoitus, keskustelun ja kuuntelun väline, ja sitä toteutetaan yhteistyössä asiakkaan, hoitajan ja mieluiten myös omaisten kanssa. Monipuolinen ja kattava RAI-arviointi kartoittaa hoivan tarpeet, selvittää asiakkaan voimavarat ja haasteet sekä tuottaa tarpeellista hoivaa ja tukea asiakkaan hyvää arkeen.

Tulevalla asiakas- ja potilastietojärjestelmä Asterilla on keskeinen rooli Keski-Suomen sote-uudistus -hankkeissa. Osana hankkeitamme Asterin kehittämisyksikkö yhtenäistää sosiaali- ja terveyspalveluja sekä valmistelee asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoa. Asterin asiantuntijat ovat olleet mukana sosiaali- ja terveyspalveluiden digitalisoinnissa sekä maakunnallisen tietojohtamisen kehittämisessä. 
 

Lähtökohtina keskisuomalaisten hyvinvointi ja terveys

Kartoitimme diabeteksen ennaltaehkäisyn ja hoidon, mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon toteutumisen nykytilaa eri puolilla Keski-Suomea. Teimme valmistelutyötä ammattilaisten osaamisen vahvistamiseksi sekä suunnitelman, mitä tulemme tekemään keskisuomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi ja laadukkaan elämän loppuvaiheen turvaamiseksi. Olemme käynnistämässä pilotteja muun muassa asukkaiden elämäntapamuutosten, muun muassa ravitsemuksen, liikunnan, unen, mielen hyvinvoinnin sekä yksinäisyyden tueksi. 

Jatkoimme kuntatoimijoiden kanssa perhekeskustoiminnan edistämistä ja juurruttamista Keski-Suomessa. Syksyn aikana saimme kuulla kuntien hienosti käynnissä olevasta perhekeskustoiminnasta ja uusien toimipisteiden avautumisesta muun muassa Hankasalmella ja Joutsassa. Jyväskylän Huhtasuon asuinalueella valmisteltiin monialaisen neuvolatiimin toiminnan käynnistymistä, toiminta alkaa nyt tammikuussa ja sen tarkoituksena on tukea alueen asukkaiden oikea-aikaisen tuen ja avun saantia. Lisäksi Keski-Suomessa käynnistettiin IPC-ohjauskoulutus oppilashuollon väelle, jolla tuetaan lapsia ja nuoria mielialan laskun pulmissa.

Maakunnallisen hyvinvointiohjelman valmistelu on hyvässä vauhdissa. Ohjelma tulee tarjoamaan työkaluja Keski-Suomen kunnille, jotka linjaavat hyvinvointityötään tuleville vuosille. Virtuaaliseen sosiaali- ja terveyskeskukseen rakentuu terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sivusto, josta asukkaat löytävät luotettavaa terveystietoa, sekä erilaisia valmennuksia ja testejä omahoidon tueksi.

Järjestöjen osallisuuden varmistamiseksi laadimme kerran kuussa järjestöjen uutiskirjeen, käynnistimme järjestöjen hankeinfot sekä tapasimme runsaasti maakunnan järjestöjä ja niiden verkostoja. Kokosimme Keski-Suomen virtuaaliseen sosiaali- ja terveyskeskukseen osallisuus- ja järjestöyhteistyön mallia sekä jäsensimme järjestöjen roolia eri hoito- ja palveluketjuissa. Käynnistimme maakunnallisen, kaikille avoimen osallisuusfoorumin, osallisuuskyselyn sekä keskustelut kuntien osallisuus- ja järjestöyhteistyön kehittämisestä.

- Lisäksi olemme luoneet ja edistäneet lukuisia maakunnallisia yhteisiä käytäntöjä ja toimintamalleja keskisuomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden toimijoiden tueksi. Yhteistyötä jatketaan myös vuonna 2021, Keski-Suomen julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita kehittäen, sanoo Rakenneuudistusta tukeva alueellisen valmistelu -hankkeen hankejohtaja Mikael Palola.

Lue lisää 

Lisätietoja

  • Mikael Palola, hankejohtaja, Rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu -hanke, Keski-Suomen sote-uudistus, mikael.palola(a)jyvaskyla.fi, p. 050 312 5276
  • Tiina Koponen, ohjelmapäällikkö, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma, Keski-Suomen sote-uudistus, tiina.koponen(a)jyvaskyla.fi, p. 050 311 8075
     
Asiasanat: