Jyväskylä on mukana kolmivuotisessa valtakunnallisessa lähiöohjelmassa. Jyväskylässä keskitytään Huhtasuon alueeseen, jossa Hyvinvointia ja elinvoimaa Huhtasuolle -hankkeen tavoitteena on lisätä asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta sekä edistää alueen elinvoimaisuutta ja toimijoiden välistä vuoropuhelua.

Lisätietoja:

- erikoissuunnittelija Antti Rajala, kulttuuri- ja osallisuuspalvelut, antti.rajala(at)jyvaskyla.fi, p. 014 1707 (tilat ja järjestöyhteistyö)

- asumisen asiantuntija Piia Sipinen, kaupunkirakennepalvelut, piia.sipinen(at)jyvaskyla.fi, p. 014 266 5019 (lähiöohjelma)

- palvelujohtaja Päivi Kalilainen, perheiden ennaltaehkäisevät palvelut, paivi.kalilainen(at)jyvaskyla.fi, p. 014 266 3600 (perhekeskus)

- työllisyysjohtaja Päivi Pöntinen, työllisyyspalvelut, paivi.pontinen(at)jyvaskyla.fi, p. 014 266 4827 (työllisyyspalvelujen lähipalvelupiste)

Helmikuussa entisen Huhtasuon hyvinvointikeskuksen tiloihin (Nevakatu 2) avautuu uudenlainen kaupungin yhteistoimintapiste, johon kootaan usean eri toimialan palveluita. Yhteistoimintapisteeseen tulee alkuvaiheessa muun muassa kotoutumispalveluiden sosiaaliohjausta, Assi-asunto ensin -hankkeen asumisneuvontaa, maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittämishankeen toimintaa sekä perhekompassin palveluita. Myös Huhtasuon alueella toimiva kaupungin työllisyyspalveluiden lähipalvelupiste siirtyy Huhtakeskuksessa sijainneista tiloista yhteistoimintapisteen tiloihin.

– Toivomme, että asukkaat löytävät yhteistoimintapisteen palvelut ja antavat myös palautetta, ideoita ja toiveita toimintapisteen palveluiden kehittämiseksi, sanoo lähiöohjelmaa Jyväskylässä koordinoiva asumisen asiantuntija Piia Sipinen. Koronarajoitukset huomioiden yhteistoimintapisteen palvelut käynnistyvät eri toimijoiden osalta kevään aikana ja niistä tiedotetaan kunkin toimialan omissa kanavissa.

Alustana järjestötoiminnalle - infotilaisuus helmikuussa

Kaupungin omien toimijoiden lisäksi yhteistoimintapiste toimii jatkossa myös alustana järjestötoiminnalle vahvistaen kaupungin ja alueella toimivien kansalaisjärjestöjen yhteistyötä.

– Täysin vastaavaa yhteistoimintapistettä tai mallia ei Jyväskylässä ole aiemmin ollut ja näin ollen toiminta tulee varmasti kehittymään matkan varrella. Kolmannen sektorin rooli alueiden yhteisöllisyyden ja asukkaiden hyvinvoinnin vahvistamisessa on merkittävä ja myös tätä haluamme yhteistoimintapisteessä tukea, toteaa erikoissuunnittelija Antti Rajala kulttuuri- ja osallisuuspalveluista.

Alueella jo toimiville ja uusille kiinnostuneille järjestöille järjestetään yhteistoimintapisteestä infotilaisuus verkossa 10.2. klo 17.30-18.30, ilmoittautumislomake infotilaisuuteen.

Perhekeskuspalvelut yhteistoimintapisteeseen

Hyvinvointia ja elinvoimaa Huhtasuolle -hankkeessa halutaan painottaa erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvia toimenpiteitä. Yhteistoimintapisteessä tulee toimimaan Huhtasuon alueen perhekeskus, jonka tavoitteena on yhdistää palveluiden ja järjestötoimijoiden voimia ja osaamista sekä yhdessä toimimalla edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea. Perhekeskus tarjoaa ohjausta ja neuvontaa lapsiperheille sekä järjestää erilaisia ryhmätoimintoja.

– Aloitamme toiminnan Huhtasuolla innostuneena ja uskomme, että kaupungin omien toimijoiden ja järjestöjen kanssa yhdessä tekemällä pääsemme kohdentamaan monialaista ja laadukasta arjen tukea suoraan huhtasuolaisille perheille, lapsille ja nuorille. Tuki voi olla kasvatusasioista, kouluttautumisesta, jaksamisesta tai päihteidenkäytöstä keskustelua tai vaikka vertaistukea hyödyntäviä ohjattuja ryhmätoimintoja. Toivomme, että huhtasuolaiset ottavat yhteyttä ja tulevat tilaan ennakkoluulottomasti heille tärkeiden asioiden kanssa, rohkaisee palvelujohtaja Päivi Kalilainen alueen asukkaita.

– Perhekompassin ohjaukseen ja neuvontaan ei tarvitse varata aikaa, vaan perheet ja lapsiperhetoimijat voivat tiistaiaamupäivisin poiketa keskustelemaan perheen arkisista pulmista. Tulevissa suunnitelmissamme on myös ohjausta ja neuvontaa ajanvarauksella sekä ryhmätoimintaa, kertovat perhekeskustyöntekijät Tiina Tuukkanen ja Hanna Leveelahti.

Lähiöohjelma 2020-2022 mahdollistaa uuden toimintamallin pilotoinnin

Hyvinvointia ja elinvoimaa Huhtasuolle -hankkeen puitteissa halutaan mahdollistaa palvelujen jalkautuminen entistä paremmin asuinalueelle sekä kehittää neuvonnan ja ennaltaehkäisevien palveluiden parempaa saavutettavuutta alueella. Ympäristöministeriön koordinoiman Lähiöohjelma 2020-2022 myötä saatava avustus sekä useamman toimialan yhteinen panostus mahdollistavat yhteistoimintapisteen ja uuden toimintamallin pilotoinnin.

– Lähiöohjelman kautta tarjoutuu nyt hieno mahdollisuus tuoda palveluita lähemmäs alueen asukkaita. Yhteistoimintapiste antaa myös mahdollisuuden vahvistaa ja kehittää kaupungin omien palveluiden synergiaa alueella, Piia Sipinen toteaa.  – Lähiöohjelman tavoite asukkaiden hyvinvoinnin lisäämisestä ja palvelujen turvaamisesta linkittyy myös hyvin Jyväskylän kaupunkistrategian teemoihin, joista yksi on palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen, Sipinen jatkaa

Huhtasuon yhteistoimintapiste sijaitsee osoitteessa Nevakatu 2. Työllisyyspalvelujen lähipalvelupiste aloittaa tiloissa 15.2. alkaen. Muiden palveluiden osalta aikataulut löytyvät Hyvinvointi ja elinvoimaa Huhtasuolle -hankkeen ja palveluiden omilta verkkosivuilta, www.jyvaskyla.fi/hankkeet/lahioohjelma-2020-2022-hyvinvointia-ja-elinvoimaa-huhtasuolle.

Infotilaisuus alueella toimiville yhdistyksille järjestetään verkossa 10.2. klo 17.30-18.30. Tilaisuuteen on kaikkien ilmoittauduttava: Ilmoittautumislomake infotilaisuuteen. Ilmoittautuneille lähetetään zoom-linkki tapahtumapäivänä klo 16 jälkeen. Tervetuloa mukaan!