Jyväskylän yliopisto saa Suomen Akatemialta 5,68 miljoonaa euroa vuosille 2021–2026 keskeisten tutkimusalojen kehittämiseen.

Rahoitettavat alat ovat monitieteinen nanotiede, liikunta- ja terveystieteissä käyttäytyminen, terveys ja hyvinvointi kautta elämän, lasten ja perheiden sosiaalinen kestävyys sekä uusi työ digiaikakaudella. Kaikkia rahoitettuja tutkimusaloja yhdistää monitieteisyys sekä yliopiston strategian mukainen hyvinvoinnin ja osaamisen kasvattaminen. Uusi rahoitusta saava alue liittyy digityöhön, ja siinä keskiössä on hyvinvointi ja osaaminen tulevaisuuden työelämässä.

Tutkimuskohteina käyttäytyminen ja sosiaalinen kestävyys

Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tutkitaan käyttäytymisen muutosta erityisesti terveyden, fyysisen aktiivisuuden ja hyvinvoinnin näkökulmista. Tutkimuksessa pyritään ymmärtämään yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia muutokseen vaikuttavia tekijöitä.

Lasten ja perheiden sosiaalinen kestävyys yhdistää eri alojen tutkijat selvittämään sitä, kuinka lapset, nuoret ja perheet menestyvät ja kuinka erilaiset ympäristöt ja mahdollisuudet vaikuttavat kasvuun ja kehitykseen. Sosiaalinen kestävyys nähdään yhtäläisinä mahdollisuuksina kaikille, moniarvoisuuden edistämisenä sekä hyvinvoinnin lisäämisenä.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi lääketieteessä ja teknologian kehittämisessä

Profilointi nopeuttaa ja tukee Jyväskylän yliopiston strategian mukaista tutkimuksen laadun kehittämistä. Tutkimuksen arviointipaneeli piti yliopiston vahvuuksina keskittymisen strategian painoaloihin ja tutkimuksen suuntaamista hyvin ajankohtaisiin ja yhteiskunnallisesti vaikuttaviin kysymyksiin. Myös kansainvälistä yhteistyötä pidettiin tärkeänä.