Jyväskylän perusopetuksen kuudesluokkalaiset ilmoittautuvat seitsemännelle luokalle ajalla 20.1.-4.2.2021 Wilma-järjestelmässä. Kuudesluokkalaisten huoltajat saavat erillisen Wilma-viestin, jossa ohjeistetaan tarkemmin seitsemännelle luokalle ilmoittautumisen käytänteistä.

Lisätietoja: 
palvelujohtaja Tuija Rasinen, perusopetuspalvelut, puh. 014 266 4984 
oppilaaksiotto: palveluesimies Päivi Haapajoki, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluohjaus, p. 014 266 7670 
palveluverkko: hankearkkitehti Kaisa Jokinen, Tilapalvelu, puh. 014 266 8687 

Perusopetuksen 7. luokan aloittavan oppilaan lähikoulu määräytyy pääsääntöisesti kotiosoitteen mukaan. Koulupaikkaan vaikuttavat lisäksi neljännellä luokalla aloitettu A2-kieli ja opiskelu musiikki- tai englannin/ruotsinkielisellä luokalla.  Yhtenäiskoulujen oppilaat jatkavat opiskelua 7. luokalla yleensä omassa yhtenäiskoulussa. Kypärämäen koulun musiikkiluokalle valitut oppilaat siirtyvät 7. luokalle Kilpisen yhtenäiskouluun ja Kortepohjan koulun englanninkielisen opetuksen oppilaat Viitaniemen kouluun. Kuokkala svenska skolassa opetusta annetaan vuosiluokilla 1–9.  

Uuden Keljonkankaan yhtenäiskoulun valmistuminen muuttaa koulupolkuja Keljonkankaan, Kilpisen, Säynätsalon, Vesangan ja Viitaniemen alueilla 1.8.2021 alkaen  

Jyväskylän perusopetuksen palveluverkkoa tarkastellaan useamman vuoden aikajänteellä ja sitä päivitetään vuosittain. Palveluverkon tarkastelussa huomioidaan alueellisen väestön kehityksen lisäksi oppilaiden yhtenäisen opinpolun mahdollistuminen muun muassa koulutilakapasiteetin kunnon ja oppilaiden tuen tarpeen näkökulmasta. Peruskouluikäisten (7–15-vuotiaaat) määrän arvioidaan kasvavan Keljonkankaan, Läntisen Palokan ja keskustan alueilla vielä muutaman vuoden. Koko kaupungin tasolla alakouluikäisten (1.- 6. lk) määrä on kääntymässä jo laskuun, mutta yläkouluikäisten (7. - 9. lk) määrän arvioidaan kasvavan aina vuoteen 2025 asti.  

Elokuussa 2021 käyttöön otettava uusi Keljonkankaan yhtenäiskoulu tuo helpotusta koko Jyväskylän koulupaikkatilanteeseen ja vastaa erityisesti voimakkaasti kasvavan Keljonkankaan alueen opetuspaikkojen tarpeeseen. Oppilaat Keljonkankaan yhtenäiskoulun vuosiluokille 5 – 9 tulevat pääsääntöisesti Keljonkankaan, Säynätsalon ja Muuratsalon kouluista. Samalla luovutaan Lehtisaaren koulun tiloista, sillä ne käyvät perusopetukselle tarpeettomaksi oppilaiden siirryttyä uuteen yhtenäiskouluun. Keljonkankaan Aapistiellä sijaitsevassa koulussa opetus jatkuu vuosiluokille 1 – 4. 

Tähän saakka osa Keljonkankaan alueen oppilaista on siirtynyt yläkoululuokille joko Kilpisen yhtenäiskouluun tai Säynätsalon yhtenäiskouluun Lehtisaareen. Lukuvuonna 2021-2022 Kilpisen yhtenäiskoulussa jatkavat perusopetuksen loppuun sekä kahdeksannelle että yhdeksännelle luokalle siirtyvät oppilaat. Lukuvuodeksi 2020-2021 Kilpisen yhtenäiskouluun ns. toissijaisen oppilaaksioton kautta otetut Keljonkankaan alueen oppilaat siirtyvät 8. luokalle Keljonkankaan yhtenäiskouluun.     

Oppilaiden määrä Viitaniemen koulussa on viime vuosina kasvanut merkittävästi ja tarve yläkoulupaikkoihin siellä jatkaa ennusteiden mukaan edelleen kasvuaan, erityisesti kasvavasta keskustasta ja Palokan alueelta tulevilla oppilailla. Keljonkankaan yhtenäiskoulun valmistuminen tarjoaa mahdollisuuden tasoittaa oppilasvirtaa eri koulujen osalta, jotta vältetään tilanne, jossa osa kouluista on tilakapasiteettinsa puolesta äärirajoilla ja toisaalla olisi tarjolla koulutilaa. Nykyisellään Vesangan alueen kuudesluokkalaisten yläkoulupolku on suuntautunut Viitaniemen kouluun. Edellä mainituista syistä tulevasta lukuvuodesta lähtien Vesangan alueen oppilaiden yläkoulupolku ohjataan Kilpisen yhtenäiskouluun.     

Tieto yläkoulujen oppilasvalinnasta lähetetään Wilma-viestillä 6.4.2021.