Eskareiden huoltajille infotilaisuuksia ilmoittautumiskäytänteistä ja A1-kielivalinnasta etäyhteydellä

Lisätietoja: 
palveluesimies Päivi Haapajoki, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluohjaus, p. 014 266 7670 
palvelupäällikkö Pia Bärlund, kieli- ja kulttuuriryhmien opetus, puh. 014 266 4889 

Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan ajalla 20.1.-4.2.2021 sähköisellä lomakkeella Wilma-järjestelmässä. Huoltajat saavat viikkojen 3–4 aikana koteihin kirjeen, jossa ohjeistetaan tarkemmin ilmoittautumisen käytänteistä. Jyväskylän kaupungin kouluihin, Jyväskylän normaalikouluun, Jyväskylän kristilliseen kouluun ja Jyväskylän steinerkouluun ilmoittaudutaan samalla lomakkeella.  

Elokuussa 2021 koulun aloittavat kaikki vuonna 2014 tai sitä aikaisemmin syntyneet lapset, jotka eivät vielä ole aloittaneet koulunkäyntiään. Jyväskylässä ensimmäiselle luokalle aloittavia on noin 1520 lasta.  

Oppilaaksiotosta ilmoitetaan huoltajille Wilma-viestillä tai kirjeitse kotiin 6.4.2021. Yksityiset koulut ilmoittavat oppilaaksiotosta omien käytänteidensä mukaisesti. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkäriin ilmoittaudutaan Wilma-järjestelmässä ajalla 7.-16.4.2021, kun on tiedossa, missä koulussa lapsi elokuussa aloittaa.  

A1-kieli valitaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä 

Ensimmäisen vieraan kielen, A1-kielen, opiskelu alkaa ensimmäisellä luokalla. Tulevat eppuluokkalaiset valitsevat A1-kielen kouluun ilmoittautumisen yhteydessä Wilma-järjestelmässä.  

Jyväskylän perusopetuksen kouluissa A1-kieleksi voi valita englannin, ranskan, saksan tai venäjän kielen. Kuokkala svenska skolassa A1-oppimääränä opiskellaan modersmålsinriktad finskaa (äidinkielenomainen suomi). Kortepohjan englanninkielisessä perusopetuksessa A1-oppimääränä on englanti.  

Saksan, ranskan, tai venäjän kielen ryhmän perustamiseksi tarvitaan vähintään 12 oppilaan ryhmä/koulu. Mikäli 12 oppilaan minimiryhmäkoko ei täyty saksan, ranskan tai venäjän kielissä, alkaa kaikilla oppilailla A1-kielenä englanti.  

Infotilaisuudet kouluun ilmoittautumisesta ja A1-kielen valinnasta etäyhteydellä   

Huoltajille järjestetään infotilaisuuksia kouluun ilmoittautumisesta ja A1-kielen valinnasta. Kouluun ja Jälkkäriin ilmoittautumisesta sekä koulun aloitukseen liittyvien asioiden samansisältöiset infotilaisuudet ovat torstaina 14.1. klo 18-19.15 ja keskiviikkona 20.1. klo 18-19.15

A1-kielen valinnan samansisältöiset infotilaisuudet järjestetään torstaina 21.1. klo 18.00-19.30 ja perjantaina 22.1. klo 9.00- 10.30.   

Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Mukaan pääsee klikkaamalla illan päivämäärää.   

Kasvun ja oppimisen palveluohjaus auttaa, jos sähköisessä ilmoittautumisessa on ongelmia tai lapsen koulunkäynnin järjestelyissä on kysyttävää. Palvelupuhelin 014 266 0180 palvelee arkipäivinä klo 8.30–15 ajalla 20.1.-4.2.2021.  Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostitse perusopetus.palveluohjaus@jyvaskyla.fi