Jyväskylän kaupunki on muuttamassa viljelypalstatoimintaa tästä vuodesta alkaen.

Viljelypalsta-alueita koskeva sääntöluonnos on nyt luettavissa kaupungin verkkosivuilla. Siihen sai jättää kommentteja sähköisesti  20.1. asti.

Kommentoinnin sulkeutumisen jälkeen palautteet käsitellään ja sääntöluonnokseen tehdään tarvittavia muutoksia ja tarkennuksia saatujen kommenttien perusteella. Säännöt tulevat kaupunkirakennelautakunnan käsiteltäväksi 2.2.2021 kokoukseen. 

Viljelypalsta-alueiden toimintamuutoksella pyritään yhtenäiseen ilmeeseen ja toimintakulttuuriin. Tavoitteena on toiminnan yhtenäistäminen, monivuotisten kasvien viljelyn mahdollistaminen kaikilla palsta-alueilla ja tasavertaisuus kaikkia viljelijöitä kohtaan. Kasteluveden saantia parannetaan muutoksen yhteydessä niillä palstoilla, joilla veden saanti ei järvestä tai muualta ole mahdollista.

Vuodesta 2021 alkaen palstojen varaukset tehdään sähköisessä varauspalvelussa. Lisäksi on mahdollista asioida myös asiakaspalvelussa. Vielä vuonna 2021 edellisenä vuonna viljelleille lähetetään postitse tieto uudesta viljelykaudesta ja annetaan maksuohjeet kaudelle 2021. 

Jyväskylän kaupungilla on noin 380 viljelypalstaa seitsemällä eri palsta-alueella. Palstat ovat kooltaan yleensä 100 m2. Kaupunkiviljely on mieluisa harrastus, josta saa samalla herkullista satoa itselleen. Kaupungin viljelypalstojen sähköinen varausjärjestelmä avautuu maaliskuun aikana. Vapaat palstat löytyvät silloin karttapohjista. Lisätietoa viljelypalstoista verkkosivuilla.