Torstaina 7.1. käynnistynyt haku korkeakoulujen englanninkielisiin maisteriohjelmiin tarjoaa useita koulutusvaihtoehtoja yliopistoon ja ammattikorkeakouluun tähtääville.

Jyväskylän yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa on jaossa yhteensä noin 680 aloituspaikkaa. Maisteriohjelmat on tarkoitettu kansainvälistymistä suunnitteleville opiskelijoille, jotka haluavat kehittää kielitaitoaan opiskelujen ohessa ja tutustua uusiin kulttuureihin. Alemman korkeakoulututkinnon ohjelmiin voivat hakea ne henkilöt, jotka ovat suorittaneet toisen asteen tutkinnon. Maisteriopintoihin voivat hakea ne, joilla on jo alempi korkeakoulututkinto. Osassa ohjelmista englannin kielen osaaminen tulee todistaa suoritetuilla kielikokeilla. Haku englanninkielisiin koulutuksiin päättyy 20.1.2021 klo 15 ja opinnot alkavat syyskuussa 2021.

Yliopiston kuudessa tiedekunnassa on tarjolla 337 aloituspaikkaa 17 maisteriohjelmassa. Ammattikorkeakoulussa on mahdollista hakea kuuteen Bachelor-tason (AMK) tutkinto-ohjelmaan ja kuuteen Master-tason (YAMK) tutkinto-ohjelmaan.

Uudistunut liikuntapsykologian kansainvälinen maisteriohjelma mukana yliopiston tarjonnassa

Yliopiston maisteriohjelma ”Responsible Management and Business of Sport” kouluttaa urheilujohtajia Suomeen ja maailmalle 2020-luvun tarpeisiin. Ohjelma nostaa uudella tavalla vastuullisuuden urheiluorganisaatioiden toiminnan keskiöön. Maisteriohjelma toteutetaan monitieteisenä kahden tiedekunnan, kauppakorkeakoulun ja liikuntatieteellisen yhteistyönä.

Yliopiston uudistunut liikuntapsykologian kansainvälinen maisteriohjelma Psychology of Physical Activity, Health, and Well-Being (PsyAct) tarjoaa tutkimukseen suuntautuvia ja samalla käytännönläheisiä englanninkielisiä opintoja liikuntapsykologiassa.

Myöskin yliopiston RADMEP – kansainvälinen mikroelektroniikan yhteistutkinto-ohjelma, toteutetaan neljän eurooppalaisen yliopiston yhteisenä Erasmus Mundus –maisteriohjelmana. Ohjelma tarjoaa mikroelektroniikan ja fotoniikan opintoja. Pääpaino opinnoissa on säteilyn vaikutusten huomioiminen sovellettaessa näitä teknologioita erilaisissa säteily-ympäristöissä, kuten avaruudessa, ydinvoimaloissa ja hiukkaskiihdyttimillä.

Ammattikorkeakoulussa uutta ICT-insinöörin tutkinto-ohjelma

Ammattikorkeakouluun voi hakea tammikuussa kuuteen englanninkieliseen AMK-tutkinto-ohjelmaan: International Business, Business Information Technology, Nursing, Purchasing and Logistics Engineering, Tourism Management sekä uuteen Information and Communication Technology –tutkinto-ohjelmaan.

Ammattikorkeakoulun uudesta englanninkielisestä ICT-insinöörin tutkinto-ohjelmasta valmistutaan digitalisoituvan ja automatisoituvan yhteiskunnan tietoteknisen rakentamiseen. Opinnoissa voi suuntautua kyberturvallisuuden tai ohjelmistotuotannon osaajaksi.

Englanninkielisiin, ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin (YAMK) haetaan myös tammikuussa. JAMKissa on tarjolla kuusi ylempää, Master-tason tutkinto-ohjelmaa: Artificial Intelligence and Data Analytics, Cyber Security, International Business Management, Sport Business Management, Sport and Exercise Physiotherapy sekä uutena Professional Project Management.

Englanninkieliset koulutukset avaavat mahdollisuuksia kansainvälisiin tehtäviin, joten ne ovat kiinnostaneet vuosi vuodelta yhä enemmän myös suomalaisia hakijoita. Lisäksi monella alalla vallitsevana työkielenä on englanti myös Suomessa, joten englanti koetaan luonnolliseksi vaihtoehdoksi opiskelukielenä. Englanninkieliset koulutukset antavat saman pätevyyden kuin vastaavat suomenkieliset koulutukset.