Lisätietoja

Liikuntapaikkavastaava Jarmo Saikkonen
p. 014 266 7035, jarmo.saikkonen[a]jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupunki haluaa muistuttaa kuntalaisia, että hiihtokausi merkityillä latureiteillä alkaa, kun lunta aloitetaan pakkaamaan latupohjille. Tämän jälkeen hiihtämiseen tarkoitetut reitit ovat turvallisuussyistä ainoastaan suksilla liikkuvien hiihtäjien käytössä. Tämä tarkoittaa, että kunnostetuilla latupohjilla ja hiihtourilla ei saa liikkua kävellen, koiraa ulkoiluttaen, pyöräillen tai ratsastaen. Kaupunki tekee hyvien ja turvallisten hiihto-olosuhteiden eteen kunnostuskauden aikana paljon töitä ja latujen tekoon kohdennetaan resursseja. Rikkoutuneiden latupohjien korjaaminen paitsi kuluttaa resursseja myös aiheuttaa talviliikkujille riskitilanteita. Kaupunki tulee lisäämään tiedotusta asiasta vilkkaimpien reittien yhteyteen. Latukausi kestää noin 3–4 kuukautta ja lopun ajan reitit ovat kaikkien liikkujien käytössä.

Jyväskylässä kävelijöiden käytössä on eri puolilla kaupunkia lukuisia ulkoilureittejä sekä luonto- ja metsäpolkuja. Hiihdon lisäksi kävelyyn sopivia ulkoilureittejä ovat Kangaslammen kiertävä reitti ja ns. Vesitornin lenkki Touruvuoressa ja kävelyyn sopivia ovat Harjun kuntorata sekä osa Kortemäen kuntoradasta. Lisäksi Jyväskylässä on noin 470 kilometriä kunnostettuja kevyen liikenteen väyliä, jotka sopivat ulkoiluun niin jalan kuin pyörällä. Jyväskylän kaupungilta on toivottu hoidettuja kävelyreittejä myös maastoon, mutta kaupungilla ei ole tälle kaudelle varattu resursseja niiden luomiseen ja kunnossapitoon. Hoidetut kävelyreitit edellyttävät reitin aurauksia, liukkauden torjuntaa eli hiekotuksia sekä näihin tarvittavan kalusto- ja henkilöstöresurssin. 

Ulkoilualueilla ja -reiteillä liikkujia kehotetaan noudattamaan korona-ajan turvavälejä ja välttämään lähikontakteja kanssaliikkujiin.

Katso lisätietoja Jyväskylän laduista ja ulkoilureiteistä