Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kansalaistoiminnan avustusten hakuaika on menossa.

Jyväskylän kaupungin avustukset kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kansalaistoimintaan ovat haettavina tammikuussa. Hakuaika päättyy perjantaina 29.1. klo 15.00. Avustuksilla luodaan edellytyksiä kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kansalaistoiminnalle ja kannustetaan kuntalaisia hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään yhteisölliseen toimintaan.

Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella. Verkkosivulla www.jyvaskyla.fi/avustukset löytyy lisätietoja avustuksista, tarkemmat hakuohjeet ja linkki sähköiseen hakemukseen.

Haettavana toiminta- ja kohdeavustuksia

Avustuksia myönnetään toiminta- ja kohdeavustuksina. Toiminta-avustusta voivat hakea Jyväskylään rekisteröidyt yhdistykset. Avustus on tarkoitettu yhdistyksen ympärivuotiseen, toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan.

Kohdeavustusta voi hakea kohdennettuun tapahtumaan, toimintaan, projektiin tai hankkeeseen. Kohdeavustuksia voivat hakea Jyväskylään rekisteröidyt yhdistykset ja Jyväskylässä toimivat yhteisöt sekä työ- ja toimintaryhmät poikkeuksena liikunnan avustukset, joita myönnetään vain rekisteröidyille yhdistyksille. Yksityishenkilö voi hakea ainoastaan kulttuurin kohdeavustusta kohdennettuna työtilojen vuokrakustannuksiin taiteellista työskentelyä varten.

Uusittu avustusohje käyttöön vuoden alusta

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta ja sivistyslautakunta hyväksyivät joulukuussa päivitetyt avustusohjeet. Avustusprosessissa tapahtuneiden muutosten, kuten digitalisaation lisääntymisen, vuoksi ohjeet on korjattu vastaamaan nykyistä tilannetta. Avustusten myöntämisen yleisiä periaatteita on myös päivitetty ja avustuskriteereihin on tullut joitakin lisäyksiä. Uusittu avustusohje on voimassa tämän vuoden alusta ja ohjeistus löytyy jokaisen palvelualueen omalta avustussivulta.

Sähköisessä avustusjärjestelmässä on sivistyspalvelujen avustusten lisäksi avoinna myös työllisyyspalvelujen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen avustusten haku.

Avustusneuvonta 7.-29.1.2021: p. 014 266 1363 arkipäivisin klo 13-15, avustukset(at)jyvaskyla.fi.
Lisäksi jokaisen palvelualueen avustussivulla on tarkemmat avustusneuvonnan yhteystiedot. Linkit palvelualueiden sivuille löytyvät Avustukset-sivulta.

Lisätietoja:

- kulttuuripäällikkö Mari Aholainen, p. 014 266 4040, mari.aholainen(at)jyvaskyla.fi
- suunnittelupäällikkö Eeva Simula, liikuntapalvelut, p. 014 266 4254, eeva.simula(at)jyvaskyla.fi
- palvelupäällikkö Katariina Soanjärvi, nuorisopalvelut, p. 014 266 3691, katariina.soanjarvi(at)jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupungin avustukset: www.jyvaskyla.fi/avustukset