Englanninkielisiin opetusryhmiin voivat hakea yleisopetuksen 1.-4.-luokkalaiset. Kaikkien hakijoiden kielitaito testataan ennen valintaa.

Jyväskylän perusopetuksen 2.–5.-luokkien englanninkielisten opetusryhmien täydennyshaku lukuvuoden 2021–2022 on ajalla 7.-21.1.2021. Täydennyshakuun osallistuvien oppilaiden kielitestaus on maanantaina 8.2. ja päätökset oppilaaksiotosta tehdään 6.4.2021. 

Englanninkielinen opetus on tarkoitettu pääsääntöisesti oppilaille, joilla on iänmukainen englannin kielen taito tai jotka ovat asuneet ulkomailla aikaisemmin ja aloittaneet koulunsa englannin kielellä. Täydennyspaikoille voivat hakea myös yleisopetuksen oppilaat. Englanninkielisten opetusryhmien oppilaat osallistuvat taito- ja taideaineissa sekä joissakin valinnaisaineissa suomenkieliseen opetukseen, muuten opetuskielenä on englanti.    

Opetusryhmiin voivat hakea myös muiden kuntien oppilaat. Oppilaaksioton edellytyksenä on maksusitoumuksen saaminen oppilaan kotikunnasta. Tällöin myös oppilaan vanhemmat vastaavat koulumatkoista syntyvistä kustannuksista.  

Englanninkielisessä opetuksessa noudatetaan Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelmaa ja arviointia. Jyväskylän perusopetuksen vuosiluokkien 1–6 englanninkieliset opetusryhmät sijaitsevat Kortepohjan koulussa ja vuosiluokkien 7–9 ryhmät Viitaniemen koulussa


Millaista on opiskella englanninkielisillä luokilla? Katso Kortepohjan koulun englanninkielisen opetuksen ryhmän esittely 

Lisätietoja: 
palvelupäällikkö Pia Bärlund, kieli- ja kulttuuriryhmien opetus, puh. 040 545 5257 
rehtori Päivi Liimatainen, Kortepohjan koulu, puh. 050 311 8171