A2-kielivalinnasta järjestetään kolme samansisältöistä vanhempainiltaa etäyhteydellä.

Lisätietoja   
koulun rehtori  
kieltenopettajat  
kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen palvelupäällikkö Pia Bärlund, puh. 014-266 4889 
Lisätietoja kielivalinnasta 

Jyväskylässä vapaaehtoisen kielen, A2-kielen, opiskelu aloitetaan 4. luokalta. Kolmasluokkalaisilla on mahdollisuus valita neljännellä luokalla alkavan A2-kielen ajalla 7.-21.1.2021 Wilma-järjestelmässä. Valittavina kielinä ovat saksa, ranska, espanja ja venäjä.  Huoltajat ovat saaneet Wilma-viestin, jossa ohjeistetaan tarkemmin kielivalinnan tekemistä.  

Kaksi tuntia viikossa espanjan, saksan, ranskan tai venäjän kieltä  

Jyväskylässä A2-kielenä voi opiskella espanjan, saksan, ranskan tai venäjän kieltä.  Kieltä opiskellaan 4.–9. -luokilla kaksi tuntia viikossa. Yläkoulussa valitun A2-kielen viikkotuntimäärä sisältyy valinnaisaineiden kuuden tunnin viikkotuntimäärään. A1-kielenä muuta kuin englantia opiskelevat, aloittavat A2-kielenä englannin. A2-kieli on vapaaehtoinen valittaessa, mutta pakollinen valittuna. Kieltä opiskellaan koko perusopetuksen ajan.  

Kieliryhmän perustamiseen tarvitaan vähintään 12 oppilasta. Jos kieliryhmä ei synny oppilaan omaan kouluun, on oppilaalla A2-kielivalinnan vuoksi mahdollisuus vaihtaa koulua. Tällöin mahdollisista koulumatkakustannuksista vastaavat huoltajat.  
Oppilaan aloittaman A2-kielen opiskelu saattaa vaikuttaa oppilaan yläkoulupaikkaan. Oppilaalle osoitetaan koulupaikka sellaisesta koulusta, jossa valitun kielen opiskelu voi jatkua. Tieto A2-kieleen syntyvistä ryhmistä saadaan 2.2.2021.  

A2-kielivalinnasta vanhempainiltoja etäyhteydellä  

Huoltajille järjestetään kolme samansisältöistä A2-kielivalintavanhempainiltaa etäyhteydellä. Mukaan vanhempainiltaan pääsee klikkaamalla halutun tilaisuuden ajankohtaa.  

11.1.2021 klo 14.00-15.30   
12.1.2021 klo 18.00-19.30  
18.1.2021 klo 18.00-19.30