Työllisyyspalvelujen avustuksia (200 000 €) myönnetään yhdistyksille ja säätiöille toiminnan kehittämisavustuksena palvelujen kehittämiseen ja lisäämiseen sekä työllisyyttä edistävien hankkeiden kustannuksiin.

Työllisyyspalvelujen avustuksia (200 000 €) myönnetään yhdistyksille ja säätiöille toiminnan kehittämisavustuksena palvelujen kehittämiseen ja lisäämiseen sekä työllisyyttä edistävien hankkeiden kustannuksiin.

Avustusta voidaan myöntää rekisteröidylle yhdistykselle ja säätiölle, jonka toimintaan keskeisesti sisältyy työllistymisen edistäminen. Jyväskylän kaupungin strategian mukaisesti avustuksilla halutaan tukea jyväskyläläisten työnhakijoiden osallisuutta ja edistää yhdenvertaisuutta työllisyydenhoidon keinoin  (http://jkl.fi/strategia_ja_hankkeet/kaupunkistrategia. Avustuksia yhdistyksille ja säätiöille myönnettäessä tuetaan myös kestävää kehitystä, resurssiviisautta ja kiertotaloutta sekä edistetään kulttuurista moninaisuutta.

Työllisyyspalvelujen toiminnan kehittämisavustukset ovat harkinnanvaraisia; avustuspäätökseen sisältyy aina sekä tarkoituksenmukaisuus- että tarveharkintaa ja päätökset tehdään viranhaltijapäätöksinä. 

Hakuajat vuonna 2021

Työllisyyspalvelujen avustusten hakuaika alkaa 7.1.2021 ja päättyy 29.1.2021 klo 15.00.

Mikäli toiminnan kehittämisavustusten määrärahaa jää kevään päätösten jälkeen jakamatta, työllisyyspalvelujen avustusta voi hakea myöhemmin 31.8.2021 saakka.

Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella. Avustusjärjestelmään tunnistaudutaan yksityishenkilönä Suomi.fi -tunnistuspalvelun kautta joko verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Avustusjärjestelmän sähköinen hakulomake on tammikuussa 2021 auki 7.-29.1. klo 15.00 saakka.

Lisätietoa avustusten hausta  täältä: www.jyvaskyla.fi/tyollisyyspalvelut/tyonantajille/tyollisyyspalvelujen-avustukset-yhdistyksille-2021