Vuoden 2021 alusta lähtien Jyväskylän lastensuojelun perhekuntoutus on osa tehostettua perhetyötä ja palvelu annetaan asiakasperheen kodissa kotikuntoutuksena. 

Jyväskylässä perhekuntoutusta on tähän saakka toteutettu kaupungin omana palveluna Mattilan perhetukikodin perhekuntoutusyksikössä. Vuoden 2021 alusta lähtien palvelu on osa lastensuojelun tehostettua perhetyötä ja palvelu annetaan asiakasperheen kodissa kotikuntoutuksena. 

Lastensuojelun kotikuntoutus auttaa niitä perheitä, joilla on suuri tuen tarve arjen hallinnassa. Asiakasperheet tarvitsevat tukea ja apua esimerkiksi vanhemmuuden vahvistamiseen, perheen vuorovaikutussuhteisiin tai vuorokausirytmin selkeyttämiseen. Perheen huolet voivat liittyä myös vanhemman uupumiseen, mielenterveyteen tai riippuvuuksiin. 

Perheen kuntoutusjakso on tiivis ja tuki sekä ohjaus yksilöllistä ja kokonaisvaltaista. Työskentely tapahtuu perhekohtaisten suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti. Kotikuntoutusjakson aikana työskennellään sekä erikseen lapsen ja aikuisen kanssa että yhdessä koko perheen kanssa.
– Aluksi selvitetään perheen kokonaistilanne, perheen saamat palvelut sekä se, mitkä palveluista toimivat ja mitkä eivät. Yhdessä perheen kanssa hahmotetaan tuen tarpeet ja muut perheen tilanteeseen vaikuttavat asiat sekä perheen vahvuudet ja toiveet, selvittää lastensuojelun palvelupäällikkö Tarja Anttonen. 

Perheet saavat myös asiointiapua ja -opastusta sekä konkreettista tukea ja ohjausta esimerkiksi talouden ja kodinhoitoon liittyen. Lisäksi kuntoutukseen liittyy vertaistoimintaa, jonka suunnitteluun perheet osallistuvat.
– Perheet voivat osallistua vertaistoimintaan muiden kotikuntoutuksessa olevien perheiden kanssa. Yhdessä voimme esimerkiksi tutustua Jyväskylän puistoihin ja retkeilykohteisiin, kokkailla tai askarrella, kertoo sosiaaliohjaaja Tapani Järvinen tehostetun perhetyön yksiköstä.

Kotikuntoutus on vahvaa tukea motivoituneille ja sitoutuneille perheille

Kuntoutus palvelee perheitä esimerkiksi tilanteissa, joissa riskinä on lapsen sijoitus kodin ulkopuolelle, lapsi kotiutuu avohuollon sijoituksesta tai huostaanotettu lapsi palaa kotiin. Kotikuntoutusta tarjotaan lastensuojelun asiakasperheille tilanteissa, joissa perheellä on monimuotoisia ongelmia.
–Kotikuntoutus on perheelle mahdollisuus jopa päivittäiseen moniammatilliseen lastensuojelun perhetyön tukeen ennen lapsen sijoittamista yksin pois kotoa. Kuntoutus palvelee perheitä, jotka tarvitsevat vahvaa tukea ja ovat motivoituneita sitoutumaan kotikuntoutukseen. Jos vanhempi ei tunnista omia haasteitaan, eikä koe tarvitsevansa apua, kotikuntoutuksella ei pystytä perhettä auttamaan, palvelupäällikkö Tarja Anttonen toteaa. 

Kuntoutuksessa perheiden kanssa työskentelee kolme sosiaaliohjaajaa, toimintaterapeutti ja sairaanhoitaja. Kotikuntoutuksen jakso kestää keskimäärin kolme kuukautta. Perheen kanssa työskennellään useita kertoja viikossa.

Vuosittain kotikuntoutuksen asiakkaina on yhteensä noin 30 perhettä, joista 20 perheen kuntoutus tuotetaan kaupungin omana palveluna ja noin 10 ostopalveluna.

Lisätietoja: 
Lastensuojelun palvelupäällikkö Tarja Anttonen, p. 014 266 3447
Tehostetun perhetyön palveluesimies Sirkka Jaamalainen-Lönn, p. 014 266 3548, paikalla 7.1.2021