Ennakkovalmennuskurssi perhehoitajuudesta kiinnostuneille alkaa tammikuussa Jyväskylässä. Kurssi antaa valmiuksia toimia perhehoitajana.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 16.1.2021 mennessä:

palveluohjaaja Merja Korpela, p. 014 266 2493

Keski-Suomessa etsitään perhehoitajia lyhyt- ja pitkäkestoiseen ikäihmisten perhehoitoon. 
Perhehoito on ikääntyneen hoivan ja huolenpidon järjestämistä perhehoitajan tai hoidettavan kodissa. Tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle hänen tarpeidensa mukainen tuki, hoiva ja huolenpito perheenjäsenenä. Perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista tai osavuorokautista.

-Jyväskylässä ja koko Keski-Suomessa kaivataan erityisesti pitkäaikaisia perhehoitajia, toteaa palveluohjaaja Merja Korpela.

Ennakkovalmennusta ikäihmisten perhehoitajiksi haluaville

Seuraava ennakkovalmennuskurssi perhehoitajuudesta kiinnostuneille alkaa 26. tammikuuta Keljonkadun palvelukeskuksessa. Valmennuskurssi kestää huhtikuulle. Ennakkovalmennusryhmään mahtuu maksimissaan 10 henkilöä vallitsevan koronatilanteen vuoksi.

Kurssilla kehitetään valmiuksia toimia ikäihmisten perhehoitajana. Valmennus toteutetaan Perhehoitoliitto ry:n laatiman valmennusohjelman mukaisesti.

Valmennus sisältää seitsemän tapaamista talven 2021 aikana. Ennakkovalmennus antaa ikäihmisten perhehoitajuutta harkitseville perheille mahdollisuuden saada riittävästi tietoa, jotta he voivat tehdä päätöksen perhehoitajaksi ryhtymisestä. Samalla ennakkovalmennettava saa tietoja ja taitoja vastata ikääntyneiden yksilöllisiin tarpeisiin ja tehdä yhteistyötä heitä koskevissa asioissa muiden tahojen kanssa. Ennakkovalmennuskurssin suorittaminen vaaditaan ennen perhehoitajaksi ryhtymistä.

Ennakkovalmennuksen järjestää Jyväskylän kaupungin hallinnoima maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon koordinointi.