Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan kömpelöiden lasten kestävyyskunto on samalla tasolla kuin motorisilta taidoiltaan taitavampien lapsien.

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan ja Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen yksikön tutkimuksessa osoitettiin selkeästi, että kestävyyskunto ei ole yhteydessä motorisiin taitoihin.

Kestävyyskunto ei kulje käsi kädessä motoristen taitojen kanssa

Yleisen käsityksen mukaan hyvä kestävyyskunto kulkee käsi kädessä hyvien motoristen taitojen kanssa, ja matalan kestävyyskunnon on ajateltu myös olevan heikkojen motoristen taitojen ja ylipainon yhteyttä välittävä tekijä. Tämä käsitys perustuu tutkimuksiin, joiden menetelmät eivät mahdollista kestävyyskunnon ja kehon rasvapitoisuuden roolien erottelua heikkojen motoristen taitojen ja ylipainon riskitekijöinä.

– Tutkimuksessamme osoitettiin selkeästi, että kestävyyskunto ei ole yhteydessä motorisisiin taitoihin, kun kehon koostumus huomioidaan asianmukaisesti. Kestävyyskunto ei myöskään näytä olevan vahvasti yhteydessä ylipainoon. Näyttää siis siltä, että huonon kestävyyskunnon roolia heikkojen motoristen taitojen ja ylipainon riskitekijänä on vahvasti liioiteltu, kertoo FT Eero Haapala Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta. Haapala on myös Itä-Suomen yliopiston lasten ja nuorten liikuntafysiologian dosentti.

Kehittymisen tueksi runsas ja monipuolinen liikunta

Vaikka tutkimuksessa ei tarkasteltu liikunnan roolia motorisiin taitoihin, aikaisempien tutkimusten perusteella tiedetään, että monipuolinen liikunta edistää motoristen taitojen kehittymistä riippumatta kestävyyskunnosta ja kehon rasvapitoisuudesta. Eero Haapalan tutkimustulosten keskeisin sanoma onkin, että runsas ja monipuolinen liikunta kehittää motorisia taitoja ja ehkäisee ylipainoa lapsuudesta alkaen. Tutkimuksessa tarkasteltiin yhteensä 332 iältään 7–11-vuotiaan lapsen kestävyyskunnon, kehon rasvapitoisuuden määrän, ja motoristen taitojen yhteyksiä kahdessa eri tutkimusaineistossa.

Tulokset julkaistiin tieteellisessä Translational Sports Medicine -lehdessä.