Hanke pähkinänkuoressa

Hankkeen virallinen nimi: Matkailun vastuullisuus näkyväksi Keski-Suomessa
Hankeaika ja budjetti: 1.12.2020-31.12.2021, 240 000 €
Hankkeessa mukana olevat kunnat Keski-Suomesta: Hankasalmi, Joutsa, Jämsä, Kannonkoski, Keuruu, Konnevesi, Muurame, Saarijärvi, Witaksen alue ja Jyväskylä

Lisätietoja:
Matkailun vastuullisuus näkyväksi Keski-Suomessa -hanke
Visit Jyväskylä / Jyväskylän kaupunki
projektipäällikkö Mari Holopainen
p. 050 563 3806

Keski-Suomessa on aloitettu Visit Jyväskylän johdolla työ matkailuyritysten ja matkailualueen vastuullisuuden ja vastuullisten tekojen esiin tuomiseksi. Työtä tehdään vuonna 2021 matkailuelinkeinon elpymistä edistävien kehityshankkeiden joukossa TEM:n, Varsinais-Suomen liiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton tukemana.

Jyväskylän lisäksi yhdeksän keskisuomalaista kuntaa pilottiyrityksineen, Metsähallitus, pilotti kansallispuisto Leivonmäki sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulu hankkeen osatoteuttajana, tekevät tiivistä yhteistyötä Visit Jyväskylän kanssa parantaakseen Keski-Suomen löydettävyyttä vastuullisen matkailun kohteena.

- Olemme asettaneet kestävän matkailun tavoitteet keskiöön toiminnassamme tulevien vuosien osalta. Vastuullinen matkailu tulee olemaan myös läpileikkaava teema tammikuussa julkistettavassa Keski-Suomen matkailustrategiassa vuosille 2021-2025. Isossa kuvassa tavoitteena on tietysti parantaa alueen kilpailukykyä, sillä vastuullisuus korostuu yhä enemmän kuluttajien valinnoissa. Haluamme erottautua jatkossa esimerkillisen vastuullisena matkailualueena niin yksittäismatkailijoille kuin matkanjärjestäjillekin, kertoo Visit Jyväskylän matkailujohtaja Susanne Rasmus.

Matkailun vastuullisuus näkyväksi Keski-Suomessa -hankkeen pääteemat ovat

  1. vastuullisen ja kestävän matkailualueen identiteetti ja viestintätyyli
  2. luontokohteiden kestävyys ja kilpailukyky sekä
  3. yritysten ja matkailualueen kyberturvallisuus.

Hankkeen tuotokset, mm. käsikirjat ja videomateriaali tulevat jakamaan työskentelyssä karttunutta tietoa myös valtakunnallisesti.

TEM, Varsinais-Suomen liitto ja Etelä-Savon maakuntaliitto odottavat nyt rahoitetuilta 29 hankkeelta pitkäkestoisia vaikutuksia: Tavoitteena on, että alueellinen kehittämistyö jatkuu korona haasteista huolimatta, osaaminen ja valmiudet reagoida uusiin tilanteisiin paranevat ja hankkeilla voidaan edistää yritysten toimintamahdollisuuksia.

- Vastuullisuus on laaja käsite, johon sisältyy monia osa-alueita. Suomessa yritykset tekevät asiat jo lähtökohtaisesti vastuullisesti, mutta asiasta kertominen koetaan usein hankalaksi. Alueorganisaatio voi tämän hankkeen avulla auttaa yrityksiä tarinallistamaan omaa vastuullisuuttaan alueen yhteisen identiteetin teemoissa ja auttaa lisäksi kyberturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä, toteaa Matkailun vastuullisuus näkyväksi Keski-Suomessa -hankkeen projektipäällikkö Mari Holopainen.

Asiasanat: