Perheet saavat neuvontaa ja ohjausta arkeensa ja pulmiinsa 4.1.2021 alkaen varhaisen tuen palvelutarpeen arviointitiimistä.

Jyväskyläläiset lapsiperheet saavat 4.1.2021 lähtien apua yhdestä numerosta. Varhaisen tuen palvelutarpeen arviointitiimistä perheet saavat neuvontaa ja ohjausta arkeensa ja pulmiinsa. Tiimi ottaa vastaan myös uudet sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset ja yhteydenotot, lastensuojeluilmoitukset, tekee palvelutarpeen arvioinnin sekä tarvittaessa lastensuojelutarpeen selvityksen.

Tähän saakka palveluohjausta, neuvontaa ja ohjausta on saanut niin varhaisen tuen palveluista, kuin lastensuojelun avohuollosta. 

– Nyt asukkaat ja yhteistyötahot saavat yhden väylän ottaa yhteyttä ja saada palveluita. Tavoitteena on, että perheet saavat apua sujuvasti ja varhaisessa vaiheessa, selvittää palveluesimies Satu Moisio Jyväskylän kaupungin varhaisen tuen palveluista.

Perheen ei itse tarvitse etukäteen tietää auttaisiko heidän tilannettaan kotipalvelu, perheohjaus, sosiaalityö, lastensuojelu tai jokin muu palvelu. Tiimissä selvitetään, tarvitseeko lapsi tai perhe palveluja tai tukea, ja miten perhe saa parhaiten tarvitsemansa avun. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä perheen, läheisten ja tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa. 

Palvelutarpeen arviointitiimissä työskentelee sosiaalityön, sosiaaliohjauksen ja muiden lapsiperhepalveluiden ammattilaisia. 

Tehtäviä lastensuojelun avohuollosta palvelutarpeen arviointitiimille

Uuden palvelun käynnistyminen tuo muutoksia myös lastensuojelun avohuoltoon. Lastensuojelun alkuarviointitiimien toiminta päättyy vuoden vaihteessa, kun osa niiden tehtävistä siirtyy uuden palvelutarpeen arviointitiimin tehtäviksi.

– Uusi varhaisen tuen palvelutarpeen arviointitiimi ottaa vastaan ja käsittelee kaikki uudet lastensuojeluilmoitukset, jotka ovat aiemmin ohjautuneet lastensuojelun avohuoltoon, kertoo johtava sosiaalityöntekijä Satu Naskinen lastensuojelun avohuollosta. 

Lastensuojelun asiakkuudessa olevat perheet ja yhteystyötahot ottavat edelleen yhteyttä suoraan lapsen omaan työntekijään lastensuojelun avohuoltoon. Lisäksi lastensuojelun avohuollossa toimii lastensuojelun virka-aikainen päivystys kiireellisissä lastensuojeluasioissa.

Asiakkaat voivat edelleen ottaa yhteyttä suoraan esimerkiksi lapsiperheiden kotipalveluun ja perheneuvolaan.

Yhteys varhaisen tuen palvelutarpeen arviointitiimiin (Väinönkatu 6), 4.1.2021 alkaen
•    p. 014 266 0135, arkisin kello 8–15.30.
•    Lastensuojeluilmoituksen voi myös tehdä sähköisessä asiointipalvelussa Hyviksessä. Hyviksen käyttö edellyttää kirjautumista mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla.

Yhteys lastensuojelun avohuoltoon (Väinönkatu 6) 4.1.2021 alkaen:
•    Suoraan asiakkuudessa olevan lapsen omaan työntekijään
•    p. 014 266 3478, opastus, arkisin kello 9–15.30
•    p. 014 266 0921, virka-aikainen päivystys, arkisin kello 8–16

Sosiaalipäivystys iltaisin, öisin ja viikonloppuisin, p. 014 266 0149 tai yleisen hätänumeron 112 kautta. 

www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/varhainen-tuki/palvelutarpeen-arviontitiimi-lapsiperheille
www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/lastensuojelu/yhteys-lastensuojeluun

Lisätietoja
Varhaisen tuen palveluiden palveluesimies Satu Moisio, p. 014 266 3502
Psykososiaalisten palveluiden palvelupäällikkö Virve Hongisto, p. 014 266 1377
Lastensuojelun avohuollon johtava sosiaalityöntekijä Satu Naskinen, p. 014 266 3534
Lastensuojelun palvelupäällikkö Tarja Anttonen, p. 014 266 3447