Korkeakoulujen syksyn yhteishaussa opiskelupaikkaa Jyväskylään tavoitteli yhteensä yli 2600 hakijaa.

Jyväskylän yliopistoon pyrki tänä syksynä 826 hakijaa. Hakijoiden tulokset ovat nyt valmistuneet ja näkyvissä Opintopolku.fi –palvelussa. Kaikkiaan opiskelijoita yliopistoon hyväksyttiin syksyn haussa 201 henkeä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu kasvatti hakijamääräänsä yli 40% vuoden takaiseen verrattuna. JAMKiin pyrki tänä syksynä 1812 hakijaa, joista 900:lle JAMK oli ensisijainen vaihtoehto. Tarjolla oli 145 opiskelupaikkaa AMK-tutkintoon tähtääville ja 40 opiskelupaikkaa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa tavoitteleville.

Tietojärjestelmätiede ja opettajuus kiinnostivat yliopistoon hakeneita

Jyväskylän yliopistoon tuli eniten hakemuksia tietojärjestelmätieteen kandidaatti- ja maisteriohjelmaan, tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelmaan sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen luokanopettajan aikuiskoulutuksen kandidaatti- ja maisteriohjelmaan. Hakijoiden määrä nousi viime syksyn hausta, joka osittain liittyy uutena syyshakukohteena ollut tietojärjestelmätiede.

Suuri osa Jyväskylän yliopiston syksyn yhteishaun hakukohteista oli ns. avoimen väylän hakukohteita eli niihin hakeakseen hakijalla tuli olla suoritettuna tietyt opinnot avoimen yliopiston kautta. Lisäksi haettavana oli kaksivuotisia maisteriohjelmia.

Logistiikan insinööri- ja kätilökoulutus suosittuja aloja ammattikorkeassa

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa erityisesti logistiikan insinöörin ja kätilön AMK-tutkinto-ohjelmat kiinnostivat hakijoita: kätilön opintoihin oli ensisijaisia hakijoita kahdeksankertaisesti ja logistiikan insinöörin opintoihin peräti yhdeksänkertaisesti aloituspaikkoihin nähden.

Syksyn yhteishaun opinnot alkavat tammikuussa 2021. Jyväskylän kaupunki onnittelee kaikkia uusia opiskelijoita ja toivottaa opintomenestystä!