Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus on jälleen käynnissä. Jo vuosikymmeniä säännöllisesti liikkumistottumuksiamme kartoittanutta tutkimusta on uudistettu ja se tuo meille entistä paremmin tietoa ajankohtaisten ilmiöiden näkymisestä arjessamme niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Tällä kertaa tutkimukseen on kutsuttu osallistumaan yli 90 000 Suomessa asuvaa ihmistä.

Lisätiedot

Traficom: 

ylijohtaja Jarkko Saarimäki, p. 029 539 0576, jarkko.saarimaki[at]traficom.fi, Twitterissä @Saarimaki 

erityisasiantuntija Hanna Strömmer, p. 029 534 7053, hanna.strommer[at]traficom.fi (14.1.2020 alkaen) 

Jyväskylän kaupunki: 

liikennejärjestelmäpäällikkö Hannu Onkila, p. 014 266 8514, hannu.onkila[at]jyvaskyla.
 

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus kartoittaa Suomessa asuvien keskimääräisiä liikkumistottumuksia vuoden jokaisena päivänä.  Koko vuoden 2021 kestävän tiedonkeruun aikana kysytään päivittäin tietyltä, satunnaisesti valitulta joukolta ihmisiä näiden omasta liikkumisesta ja sen muutoksista. Uudistetussa tutkimuksessa eri kaupunkiseutujen alueellinen näkökulma tulee entistä vahvemmin esille. 

Henkilöliikennetutkimus kertoo miten, missä ja milloin me liikumme ja siitä, mikä on muuttunut liikkumisessamme. Liikennejärjestelmän ja liikkumistapojemme muutokset tuovat jatkuvasti uusia tietotarpeita ja vaativat aikaisempaa tiheämpää seurantaa liikenteen kehityksestä.  

-Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus on laajuudessaan korvaamaton osa tietouttamme liikkumistavoistamme. Halusimme toteuttaa kyselyn myös tämän poikkeavan tilanteen vallitessa ja kannustammekin kaikkia tutkimukseen kutsuttuja osallistumaan, jotta saamme tutkittua tietoa siitä, miten nykytilanne vaikuttaa liikkumistottumuksiimme mahdollisesti myös pidemmällä aikavälillä, painottaa ylijohtaja Jarkko Saarimäki Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista. 

Mukana kattavasti sekä valtakunnallinen että kaupunkiseutujen näkökulma – Jyväskylän seutu hyötyy tuoreesta liikennetiedosta 

Tutkimus osuu aikaan, jossa liikenteen ja liikkumisen tiedolle on aiempaakin enemmän kysyntää. Jyväskylän kaupunkiseutu neuvottelee valtion kanssa parhaillaan ensimmäisestä MAL-sopimuksesta (2021 - 2023), jonka toimeenpanoa ja arviointia tieto tukee.  Ajantasainen ja luotettava liikenteen tutkimustieto on avainasemassa myös missä tahansa muussa liikennesuunnittelussa ja tehtyjen liikenteen kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnissa. 
-Esimerkiksi pyöräilyolosuhteiden tai joukkoliikenteen kehittämisen vaatimien taloudellisten satsausten tulisi pitkällä aikajänteellä heijastua asukkaiden liikkumiskäyttäytymiseen. Jos tutkimustulokset osoittavat, että pyörällä ja joukkoliikenteellä kuljetaan tulevaisuudessa aiempaa enemmän, työssä on onnistuttu, kertoo Jyväskylän kaupungin liikennejärjestelmäpäällikkö Hannu Onkila. 
 
 
Edellinen Jyväskylän seudun henkilöliikennetutkimus on 10 vuotta vanha. Keväällä 2021 saadaan käyttöön 1,5 vuotta sitten tehdyn suppean tutkimuksen tulokset ja vuoden 2023 alussa nyt alkavan tutkimuksen tulokset ja vertailuaineistot. Jatkossa seudulla pyritään tekemään tutkimuksia vähintään 5 vuoden välein.  

 
_____ 

Valtakunnallista henkilöliikennetutkimusta jo 1970-luvulta lähtien 

Valtakunnallisesti henkilöliikennetutkimusta on tehty vuodesta 1974 lähtien aina 5-6 vuoden välein. Tutkimus on laajuudessaan merkittävä. Se kattaa koko väestön ja maan eri alueet, kaikki kulkutavat, vuodenajat ja viikonpäivät sekä liikkumisen kotimaassa ja ulkomaille. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään laajasti, mm. liikenteen ja maankäytön suunnittelussa, valtakunnallisessa ja alueellisessa liikennejärjestelmän suunnittelussa sekä liikkumisessa tapahtuvien muutosten seurannassa ja ennakoinnissa. 

Mukana tutkimuksessa ovat liikenteen ja ympäristön hallinnonalojen viranomaisina liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Väylävirasto, Suomen ympäristökeskus ja Tilastokeskus sekä Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan sekä Pirkanmaan ELY-keskukset. Seutujen osalta mukana ovat Kajaanin, Joensuun, Porin ja Hämeenlinnan kaupungit, Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Tampereen kaupunkiseudut sekä Keski-Suomen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen liitot 

Tutustu valtakunnalliseen henkilöliikennetutkimukseen tarkemmin: www.hlt.fi.