Henkkarissa henkilökohtaisen avun työnantaja voi ilmoittaa avoimesta työpaikasta ja löytää työntekijän. Vastaavasti henkilökohtainen avustaja voi ilmoittautua työnhakijaksi ja löytää töitä.

Jyväskylässä on otettu käyttöön verkkopalvelu Henkkari, joka helpottaa henkilökohtaisen avun välittämistä. Verkkopalvelussa henkilökohtaisen avun työnantaja voi ilmoittaa avoimesta työpaikasta ja löytää työntekijän. Vastaavasti henkilökohtainen avustaja voi ilmoittautua työnhakijaksi ja löytää töitä.
– Olemme todella tyytyväisiä, että olemme saaneet verkkopalvelun nyt käyttöön. Tällaiselle sähköiselle palvelulle on ollut selkeä tarve ja se helpottaa osaltaan työnantajien ja työntekijöiden kohtaamista rekrytointi- ja lisätyötarvetilanteissa, kertoo palvelupäällikkö Päivi Junnilainen Jyväskylän kaupungin vammaispalveluista.

Verkkopalvelu on turvallinen käyttäjälleen

Nyt kun Jyväskylän Henkkari on avattu, voivat henkilökohtaisen avun työnantajat ja avustajat käydä rekisteröitymässä ja kirjautumassa palveluun osoitteessa henkkari.jyvaskyla.fi. Palvelu on käyttäjilleen turvallinen - Jyväskylän kaupungin vammaispalveluiden palveluohjaaja haastattelee ja hyväksyy kaikki palveluun rekisteröityvät henkilöt.
–Tarkoituksena on ohjata ja neuvoa tarvittaessa niin työnantajaa kuin avustajaakin. Haastattelussa selvitetään esimerkiksi avustajan taustat, työmotivaatio ja työhön sitoutuminen, fyysinen ja psyykkinen soveltuvuus tehtäviin sekä valmius erilaisiin työaikoihin, selvittää henkilökohtaisen avun palveluohjaaja Mari Mäkelä Jyväskylän kaupungin vammaispalveluista. 

Kun työnantaja on hyväksytty palvelun käyttäjäksi, hän voi ilmoittaa avoimesta työpaikasta verkkopalvelussa itse tai henkilökohtaisen avun palveluohjaajan avustuksella. Työntekijän työnhakuilmoitus lisätään sivustolle avustajan ja palveluohjaajan tapaamisessa. Rekisteröity henkilökohtainen avustaja voi jatkossa itse laittaa hakemuksensa Henkkariin. 

Henkkari helpottaa myös henkilökohtaisen avun sijaisvälitystä erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin. 
– Työnantaja pystyy ottamaan suoraan yhteyttä avustajiin äkillisen sijaistarpeen ilmaantuessa, kun avustaja on jo haastateltu rekisteröitymisvaiheessa, Mäkelä valottaa. 

Jyväskylän Henkkari on rakennettu Kaakkois-Suomen alueella jo useamman vuoden käytössä olleen Avustajainfo -palvelua hyödyntäen.

Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on pitkäaikainen tai etenevä vamma tai sairaus, jonka vuoksi hän tarvitsee toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista.

www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/vammaisten-palvelut/henkilokohtainen-apu
henkkari.jyvaskyla.fi 

Lisätietoja:
palvelupäällikkö Päivi Junnilainen, p. 014 266 3636
palveluohjaaja Mari Mäkelä, p. 014 266 3906, 050 511 1468