Korjausten aikatauluttaminen suositun liikuntapaikan kalenteriin haastavaa.

Lisätietoja

Jyväskylän kaupunki
- Tilapalvelu, kiinteistöpäällikkö Petteri Kontro, p. 014 266 0976
- Liikuntapalvelut, liikuntajohtaja Anna-Leena Sahindal, p. 014 266 4308

Jyväskylän Hipposhallin kellarikerroksessa sijaitsevan harjoitusjäähallin ja viereisen jalkapallotilan sekä muiden oheistilojen syksyllä tehdyn olosuhdekartoituksen ja sisäilmatutkimuksen tulokset ovat valmistuneet. Tulosten perusteella esitetään, että hallissa tulisi aloittaa kunnostustyöt viipymättä. Jyväskylän Tilapalvelun Vahanen Oy:ltä tilaaman raportin tuloksia esiteltiin tänään tuoreeltaan sekä henkilökunnalle että tiloja käyttävien seurojen edustajille.

Maanalaisissa tiloissa sijaitsevien tekojääratojen ja jalkapallotilan seinä-, lattia- ja kattorakenteista sekä sisäilmanäytteistä havaittiin sekä silmämääräisesti että mittaamalla kosteusrasituksesta kertovia vaurioita ja mikrobeja. Tulosten perusteella tärkeimmät korjausta vaativat kohteet ovat kaukaloiden yläpuoliset kattopinnat, kaukaloita ympäröivien tiiliseinien alapinnat sekä lämpimien tilojen lattiapinnat. Tilojen olosuhteisiin myönteisesti vaikuttavia korjauksia pidetään kiireellisinä.

Tiloista tehdään vielä ennen vuodenvaihdetta tarkempi terveydellinen arvio sekä ympäristöterveystarkastajan haitta-arvio, jotka määrittävät osaltaan tilojen käytön jatkoa ja korjaussuunnitelmia. Toistaiseksi toiminta tiloissa voi jatkua normaalisti.

Korjausten aikataulusta keskusteltiin käyttäjien kanssa

Tilojen käyttäjät kutsuttiin koolle kuulemaan tutkimustuloksia sekä keskustelemaan tilojen käytön jatkosta keskiviikkona 9.12. Korjausten aikataulutus ja tekeminen vaatii väistämättä sovittelua tilojen käytössä. Tilat ovat seurojen aktiivisessa käytössä varsinkin arkisin iltapäivä- ja ilta-aikoina sekä viikonloppuisin. Päiväaikaan tiloja käyttävät pääasiassa lähialueen koulut sekä toisen asteen oppilaitokset ja yliopisto. Toisaalta nähtiin tarve tilojen pikaiselle kunnostamiselle.

Hippoksen harjoitusjäähallin tekojääkenttä

Käyttäjäpalaverissa sovittiin, että tilojen käytön ja korjausten yhteensovittamista jatketaan yhteistyössä Jyväskylän Tilapalvelun, liikuntapalvelujen sekä käyttäjien kanssa niin, että mahdolliset korjaustoimet aiheuttaisivat edetessään mahdollisimman vähän haittaa. Samalla huomiotiin ja tuotiin esille se, että viranomaisarvio tilojen kunnosta tulee määrittämään tilojen käyttömahdollisuuksia ennen korjauksia.

Jää, viileys ja maapohjaan valuvat sulamisvedet haastava yhdistelmä

Tutkimuksen mukaan suurimpina syynä tilojen kosteusongelmin pidettiin kosteuden tiivistymistä kylmiin katto- ja seinärakenteisiin sekä jään hoidosta ja etenkin sulattamisesta ensin maapohjaan ja sitten haihtumisen myötä ylös nouseva kosteusrasitus. Lisäksi seinien puutteellinen lämmöneristys sekä betonilattioiden maanvarainen rakenne nähtiin riskitekijöinä. Tilojen ilmanvaihtoa ja kosteudenpoistoa on viime vuosina parannettu, mutta se ei poista jään ylläpitämiseksi tarvittavaa viileyttä ja toisaalta sulamisesta aiheutuvaa kosteusrasitusta. Yhtenä monista selvitettävistä vaihtoehdoista ehdotetaankin jään pitämistä kaukaloissa ympäri vuoden. 

Havaittujen vaurioiden korjaamiseksi selvitetään muun muassa ongelmarakenteiden kapselointia, eli pinnoittamista ilmatiiviillä massalla. Tätä mahdollisuutta tultaneen testaamaan osassa toisen kaukalon kattoa mahdollisesti jo tämän vuoden puolella.
Tilojen jatkokäytöstä, kunnostusvaihtoehdoista, aikatauluista ja mahdollisista korvaavista tiloista tehdään tarkempaa selvitystä ensi vuoden alkuun mennessä. Etenemisvaihtoehdoista osataan kertoa tarkemmin toivottavasti viimeistään tammikuun 2021 aikana.