Kolmasluokkalaisilla on mahdollisuus valita A2-kieli 7.-21.1.2021. Huoltajille järjestetään kolme samansisältöistä A2-kielivalintavanhempainiltaa tammikuussa.

Jyväskylän kouluissa vapaaehtoisen kielen, A2-kielen, opiskelu aloitetaan 4. luokalta. Kolmasluokkalaiset voivat valita neljännellä luokalla alkavan A2-kielen ajalla 7.-21.1.2021 Wilma-järjestelmässä. Valittavina kielinä ovat saksa, ranska, espanja ja venäjä. Jos oppilas on aloittanut saksan, ranskan, venäjän tai äidinkielenomaisen suomen opiskelun 1. luokalla, aloittaa hän englannin opiskelun A2-kielenä neljännellä luokalla. A2-englannissa saavutetaan 9. vuosiluokan loppuun samat tavoitteet kuin A1-kielen oppimäärässä.  

Huoltajat saavat hyvissä ajoin ennen A2-kielivalinnan käynnistymistä Wilma-viestin, jossa ohjeistetaan tarkemmin kielivalinnan tekemistä. Syntyvistä ryhmistä tiedotetaan 2.2.2021. Kieliryhmä perustetaan, jos 12 oppilasta valitsee saman A2-kielen joko ensisijaisena tai varavalintana. Valintaa tehtäessä voidaan valita myös varavalintoja, jotka ovat myös sitovia.  
   
A2-kielivalinta on vapaaehtoinen, mutta valittaessa sitoo oppilasta 9. vuosiluokan loppuun saakka. A2-kieli on yksi yläkoulun valinnaisaineista.  

A2-kielivalinnasta vanhempainiltoja etäyhteydellä  

Oppilaille on esitelty A2-kieliä kouluilla syyslukukaudella ja osalla kouluista esittelyt jatkuvat vielä tammikuussa. Huoltajille järjestetään kolme samansisältöistä A2-kielivalintavanhempainiltaa tammikuussa. Etäyhteydellä (Teams-yhteys) järjestettävät vanhempainillat ovat   

11.1.2021 klo 14.00-15.30   

12.1.2021 klo 18.00-19.30   

18.1.2021 klo 18.00-19.30   

Vanhempainiltoihin ei ole ennakkoilmoittautumista, vaan liittymään pääsee klikkaamalla ylläoleviesta linkeistä. 

Lisätietoja   
koulun rehtori  
kieltenopettajat  
kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen palvelupäällikkö Pia Bärlund, puh. 014-266 4889 

Lisätietoja kielivalinnasta