Lisätietoja puhelinhaastatteluista

Kirsi Vehkakoski, Jyväskylän yliopisto
kirsi.vehkakoski[a]jyu.fi, p. 0400 247 980

Jyväskylän kaupunki

Liikuntasuunnittelija Mikko Pajunen
p. 014 266 0765, mikko.pajunen[a]jyvaskyla.fi

Jyväskylän Huhtasuon asuinalueen asukkaiden liikuntatottumuksia selvitetään puhelinhaastattelujen avulla maanantaista 7.12.2020 alkaen. Puhelinhaastatteluissa soitetaan 150:lle 18–79-vuotiaalle lähiön asukkaalle ja kysytään liikuntatottumuksista ja liikkumiseen käytetyistä paikoista. Haastattelut toteuttaa Kantar Oy.

Puhelinhaastattelut toteutetaan kolme kertaa. Ensimmäinen kierros toteutetaan joulukuussa 2020, toinen ja kolmas kierros vuonna 2021 helmikuussa sekä kesäkuussa ennen juhannusta. Näin pyritään saamaan tietoa liikunnasta eri vuodenaikoina. Haastateltavat valitaan joka kierrokselle erikseen.

Tutkimuksessa huolehditaan tutkittavien tietosuojasta ja tutkimusanalyysit ja tulosten raportointi tehdään siten, ettei yksittäistä vastaaja voi tunnistaa.

Tutkimuksen avulla kehitetään liikuntasuunnittelua Jyväskylässä

Puhelinhaastattelut ovat osa Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö- tutkimushanketta (YLLI), jota toteuttavat Jyväskylän ja Helsingin yliopistot. Tutkimusta rahoittaa Ympäristöministeriön Lähiöohjelma. Tutkimuksessa kerätään tietoa Helsingin Kontulan ja Jyväskylän Huhtasuon lähiöiden asukkaiden liikunnasta ja liikuntaan käyttämistä paikoista.

Liikunta nähdään tutkimuksessa laajasti fyysisenä aktiivisuutena ja liikunnan paikkoina voivat toimia esimerkiksi koti, piha, liikuntapaikka, pyörätie tai muu ympäristö. Tuloksia hyödynnetään liikuntasuunnittelun kehittämisessä ja tieteellisessä toiminnassa niin hankkeeseen osallistuvissa kaupungeissa kuin yliopistoissakin.

Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö tutkimushankkeessa tehdään yhteistyötä Jyväskylän kaupungin Hyvinvointia ja elinvoimaa Huhtasuolle-hankkeen kanssa, joka on myös osa valtakunnallista lähiöohjelmaa (2020-2022). Hankkeen tavoitteena on lisätä asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta sekä edistää alueen elinvoimaisuutta ja toimijoiden välistä vuoropuhelua.

Lisätietoja Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö -tutkimuksesta Helsingin yliopiston verkkosivuilla: https://blogs.helsinki.fi/yhdenvertainen-liikunnallinen-lahio/

Lähiöohjelma Ympäristöministeriön verkkosivuilta: https://ym.fi/lahioiden-kehittaminen

Kaupunginosa: