Psyykkinen ja henkinen hyvinvointi ei ole itsestäänselvyys vaan taito, joka saattaa olla hukassa – erityisesti haastavien elämäntilanteiden edessä.

Onneksi hyvinvointia tuottavia ”mielenmuskeleita” voidaan harjoittaa. Jyväskylän yliopistossa ja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tämä on ymmärretty: koulut tarjoavat oppilailleen verkko-ohjelmaan liittyviä opintojaksoja, mutta ohjelmaa voi käyttää myös itsenäisesti hyvinvoinnin tukena.

Neljäsosa opiskelijoista kaipaa tukea

Viimeaikaisten selvitysten mukaan neljäsosa suomalaisista opiskelijoista viihtyy koulussa heikosti. Lisäksi opiskelijoiden hyvinvointierot ovat huomattavia ja kasvaneet viime vuosina. Opiskelijoiden ongelmat näyttäytyvät erilaisina psyykkisinä haasteina, jotka vaikuttavat kaikilla elämän osa-alueilla. Yhteiskunnalliset ilmiöt voivat pahentaa olemassa olevia haasteita, tai nostaa niitä pintaan. Pitkittyessään ilmiöt voivat johtaa opiskelumotivaation laskuun, heikentyneisiin tuloksiin ja jopa opintojen keskeytymiseen.

Opiskelijan Kompassi ohjaa ja tukee elämänhaasteiden kohtaamisessa

Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella on kehitetty hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuvia verkko- ja mobiilisovelluksia. Kolmannen asteen opiskelijoille suunnattu ohjelma on nimeltään Opiskelijan Kompassi, ja sen tavoitteena on auttaa opiskelijoita tiedostamaan omat mielenliikkeensä sekä löytämään itselle tärkeät asiat elämässä ja rohkeus niiden toteuttamiseen. Ohjelma haastaa etsimään elämän merkitystä ja tuottaa tietoisuustaitoja sekä itsemyötätuntoa. Ohjelma lievittää myös erilaisia mielen pulmia kuten stressiä, ahdistusta ja masennusta ja univaikeuksia. Se tarjoaa myös välineitä haastavien tilanteiden kohtaamiseen ja näin ollen toimii vaikeuksia ehkäisevästi.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa opiskelija voi osallistua Opiskelijan Kompassi -ohjelman valinnaiselle opintojaksolle, jossa opiskelijalle nimetään hyvinvointiohjaaja. Ohjaajina toimivat myöhemmän vaiheen sosiaali- ja terveysalan opiskelijat, jotka ovat saaneet koulutuksen ohjaajana toimimiseen Opiskelijan Kompassi -verkkoympäristössä. Opiskelijan Kompassia on tulevaisuudessa mahdollista käyttää myös itsenäisesti oman hyvinvoinnin tueksi.

JYU ja JAMK tiivistävät yhteistyötä

Opiskelijan Kompassi –ohjelman käyttöönotto on tiivistänyt yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyötä hyvinvointitaitojen opetuksessa. Jyväskylä yliopisto järjestää aiheeseen liittyvät yhteiset teoriaopinnot ja opiskelijoiden käytännön ohjaus tapahtuu oppilaitoksissa omien ohjaajien toimesta.

Ohjelmien vaikuttavuutta ja käytettävyyttä tutkitaan ja ohjelmaa kehitetään jatkuvasti palautteiden valossa. Tavoitteena on saada Opiskelijan Kompassi -ohjelma tulevaisuudessa opiskelijoiden käyttöön valtakunnallisesti.

Opiskelijan Kompassi – yhteistyötä ovat luotsanneet professori Raimo Lappalainen, projektitutkija Panajiota Räsänen, sekä tutkija Anne Puolakanaho Jyväskylän yliopistolta ja ammattikorkeakoululta Hyvinvointi-yksikön lehtori Maaret Rutanen, Taja Kiiskilä ja Katja Raitio, oppilaanohjaaja Vesa Kuhanen, oppilaitospappi Johanna Tikkanen sekä opintopsykologi Heini-Maria Pietilä.