Hyppää pääsisältöön

30.11.2020

”Minun mielipiteelläni oli väliä” ja ”Oli mukavaa, kun tapasimme projektityöntekijää säännöllisesti kasvokkain”. Tällaista palautetta kertoi saaneensa Jassin Rezai, joka työskenteli puolen vuoden ajan projektityöntekijänä kaupunkilaisten osallistamista edistävässä hankkeessa.
Kuva
Mies seisoo parvekkeella. Taustalla rautatie, järvi ja kerrostaloja.

Hanke toteutettiin Pupuhuhdan kaupunginosassa, jossa on meneillään kaavamuutos entisen Pupuhuhdan koulun alueella. Rezai pitää hanketta erittäin onnistuneena, koska siitä oli monenlaista hyötyä sekä alueen asukkaille että kaupunkiympäristön suunnittelijoille.

Tärkeä asukastiimi

Rezai kokosi aluksi asukastiimin yhdessä muiden hankkeen työntekijöiden kanssa. Myös alueen yhdistykset ja järjestöt auttoivat paljon erityisesti alkuvaiheessa. Projektista ja asukkaiden osallistamisesta myös tiedotettiin hyvin monella eri tavoin: mainoksia oli muun muassa busseissa ja alueen ilmoitustauluilla, asukkaat saivat henkilökohtaista postia ja somekanavat olivat aktiivisessa käytössä.

Asukastiimissä oli paitsi suomalaisia, myös monesta muusta maasta tulleita pupuhuhtalaisia. Tapaamisissa asukkaat myös tutustuivat toisiinsa ja saivat luotua omaa verkostoa. He pitivät tapaamisia hyvin tärkeinä.

– Asukkaat kokivat oppivansa monia asioita kaupunkisuunnittelusta ja tunsivat, että heidän mielipiteitään alueen kehittämiseksi oikeasti kuunneltiin. He saivat myös asukastiimissä olla itse ideoimassa ja kehittämässä alueen asukkaille tehtyä asukaskyselyä, kertoo Rezai.

Asukastiimiläiset veivät tietoa kaavoituksesta ja kyselystä omiin verkostoihinsa ja sitäkin kautta tieto tavoitti pupuhuhtalaisia. Asukkaat saivat kertoa kyselyssä, millaisena he pitävät asuinympäristöään ja miten kehittäisivät sitä. He saivat esimerkiksi esittää toiveita siitä, mitä puretun koulun puistoalueelle sijoittuisi jatkossa. 

Kaupunkisuunnittelijoille arvokasta tietoa

Kaupunkiympäristön suunnittelijat puolestaan saivat arvokasta ymmärrystä siitä, miten toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä. Selkokielen, kuvien ja videoiden käyttö auttoivat asioiden selittämistä. Tapaamiset asukkaiden kanssa olivat tärkeitä, koska niissä pystyttiin varmistamaan ymmärtäminen.

– Apukielinä suomen lisäksi käytettiin muun muassa englantia, farsia/persiaa, daria ja urdua. Havaitsimme, että on tosi tärkeää ymmärtää kieliä ja huomioida erilaisia kulttuurisia käytänteitä, toteaa Rezai.

Hyödyllistä oli myös ottaa tiimiläiset mukaan suunnitteluun, koska heillä on usein käytännön tietoa ja kokemusta siitä, miten viesti menisi parhaiten perille.

Liiku ja harrasta Huhtasuolla -palvelukartta alueen helmistä

Hankkeen tuotoksia voidaan hyödyntää jatkossakin. Hankerahoituksen avulla saatiin tehtyä kaavoituksen tueksi animaatiovideo, joka kertoo havainnollisesti kaavasuunnittelun vaiheista. Kaupunkiympäristön verkkosivut käännettiin englanniksi. Lisäksi Huhtasuon alueen helmet eli monipuoliset retkeily- ja liikuntapaikat koottiin palvelukarttaan, jota voivat käyttää kaikki kaupunkilaiset. 

Osallisuus monikulttuurisessa ympäristössä -hanke päättyi syyskuussa ja projektityöntekijä Jassin Rezai siirtyi sen loputtua nuorisopalvelujen etsivään nuorisotyöhön. Kaavaprosessi Pupuhuhdassa kuitenkin jatkuu ja asukkaat pääsevät jatkossakin osallistumaan suunnitteluun. Hankkeesta saatua palautetta hyödynnetään myös Huhtasuon alueella käynnissä olevassa Lähiöohjelmassa.


Teksti: Päivi Pelkonen