Pupuhuhtalaiset ovat saaneet viime kevään ja kesän aikana osallistua oman lähiympäristönsä suunnitteluun tavallista tiiviimmin. Kyseessä on Pupuhuhdan puretun koulun alueella alkanut kaavamuutos, johon haluttiin osallistaa alueen asukkaita uusilla tavoilla. Kaupunkisuunnittelijat saivat kokeilusta paitsi uusia ideoita, myös käyttökelpoisia työvälineitä. Kokeilun taustalla on valtakunnallista hankerahoitusta.

Lisätiedot

Osallisuus monikulttuurisessa kaupunkiympäristössä -hanke: 
Asumisen asiantuntija Piia Sipinen,
p. 014 266 5019, piia.sipinen[at]jyvaskyla.fi

Pupuhuhdan entisen koulualueen kaavoitus: 
Kaavoitusarkkitehti Mari Raekallio,
p. 014 266 5047, mari.raekallio[at]jyvaskyla.fi

Kasvokkain kohtaaminen ja kulttuurien tunteminen tärkeää

Työ aloitettiin verkostoitumalla alueen toimijoiden ja yhdistysten kanssa. Sitä kautta saatiin luotua asukastiimi, jonka merkitys osoittautui hyvin tärkeäksi.

-Asukastiimin kanssa tapasimme kasvotusten ja puhelimitse säännöllisesti koko hankkeen ajan. On tärkeää olla yhteydessä ja pitää asukkaat ajan tasalla; silloin luottamus syntyy pikkuhiljaa. Asukastiimin kanssa suunnittelimme työpajoja ja pystyimme hyvin ottamaan eritaustaisten yhteisöjen tiedot ja taidot huomioon, kertoo projektityöntekijänä toiminut Jassin Rezai.

Kun kieli on vieras, viestintään tarvitaan erilaisia tapoja. Selkokielisyys, valokuvat ja videot ovat hyviä viestinnän keinoja. Esimerkiksi kyselyt toteutettiin selkokielellä, ja valokuvat ja videot havainnollistivat kysymyksiä.

Asukkaiden tavoittamiseenkin löytyi toimivia keinoja ja kanavia.

-Työpajoissa pystyttiin varmistamaan, että kaikki varmasti ymmärtävät esimerkiksi kyselyiden kysymykset. Kasvokkain kohtaamisen merkitys on suuri, ja siinä kulttuurien ja vieraan kielen ymmärtäminen auttavat paljon, muistuttaa monikielinen Rezai. 

Asukkaiden kohtaamista helpotti myös se, että Rezailla itsellään on maahanmuuttajatausta. Hän on asunut Suomessa vuodesta 2001.

Animaatio asemakaavaprosessista, Huhtasuon alueen palvelukartta ja kaupunkisuunnittelun englanninkieliset verkkosivut

-Hankerahoituksesta oli meille paljon hyötyä. Kaavoitusasioita pidetään usein vaikeina, mutta nyt olemme esimerkiksi voineet teettää animaatiovideon, joka avaa kaavoituksen vaiheita ja kertoo kaavoitukseen osallistumisesta, kertoo hanketta vetänyt asumisen asiantuntija Piia Sipinen

Video löytyy asemakaavoituksen verkkosivuilta ja Jyväskylän kaupunkiympäristön Youtube-kanavalta. Videoon saa tällä hetkellä suomenkielisen tekstityksen. Myöhemmin on tarkoitus lisätä kielivalikoimaa.

Lisäksi Huhtasuon alueen liikuntaharrastusmahdollisuuksista on koottu kartta.

-Huhtasuolla on valtavan hyvät mahdollisuudet liikkua monipuolisesti. Alueelta löytyy esimerkiksi pyöräilyrata, kuntopolkuja, liikuntapuistoja, hiihtolatuja, ulkokuntoilulaitteita ja useita hienoja leikkipuistoja. Nyt palvelut on koottu karttaan, jota voivat kaikki kaupunkilaiset käyttää, vinkkaa Sipinen. 

Kartta on saatavissa Huhtasuon kirjastosta, Huhtasuon kylätoimistosta, Monikulttuurisuuskeskus Gloriasta ja Jyväskylän kaupungin kotoutumispalveluista.

Hankkeen myötä julkaistiin kaupunkisuunnittelun verkkosivut englanniksi. Sivuilla kerrotaan muun muassa asema- ja yleiskaavoituksesta, arkkitehtuurista, katu- ja viheralueiden suunnittelusta sekä kaupungin karttapalveluista englannin kielellä.

Matalan kynnyksen vaikutusmahdollisuuksia oman lähiympäristön kehittämiseen

Pupuhuhdassa asuu ihmisiä eri puolelta maailmaa. Alueella toteutetun Osallisuus monikulttuurisessa kaupunkiympäristössä -hankkeen tavoitteena oli lisätä vieraskielisten ja kulttuuritaustoiltaan erilaisten asukkaiden mahdollisuuksia osallistua oman lähiympäristönsä kehittämiseen kaavaprosessin yhteydessä. 

Tavoitteena oli myös löytää uusia asukkaita aktivoivia keinoja, kielestä riippumattomia toimintatapoja ja asukaslähtöisiä matalan kynnyksen vaikutusmahdollisuuksia. Samalla pyrittiin kehittämään keinoja ja kanavia, joilla asukkailta kerätään kokemuksia, näkemyksiä ja ideoita asuinalueensa kehittämiseen asemakaavan valmisteluvaiheessa. 
 

Pupuhuhdan kaavamuutoksen suunnitteluun voi osallistua jatkossakin 

Pupuhuhdan entisen koulualueen kaavasuunnittelu jatkuu, vaikka hanke on päättynyt. Kangasvuoren päiväkotikoululla järjestetään asukastilaisuus torstaina 14.1. klo 17. Tilaisuudessa kaavamuutoksen vaiheista kerrotaan tarkemmin.

Osallisuus monikulttuurisessa kaupunkiympäristössä -hankkeessa opittuja hyviä käytänteitä hyödynnetään Hyvinvointia ja elinvoimaa Huhtasuolle -hankkeessa, joka on osa valtakunnallista lähiöohjelmaa (2020 - 2022) ja jonka tavoitteena on lisätä asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta sekä edistää alueen elinvoimaisuutta ja toimijoiden välistä vuoropuhelua.