Lounaispuiston kunnostuksen ensimmäinen vaihe on valmistunut. Puisto avataan käyttäjille tänään perjantaina 27.11. viimeistään klo 16.00 jälkeen.

Puiston kunnostus on vaiheistettu kahdelle vuodelle. Toinen vaihe on suunniteltu toteutettavan ensi syksynä. Toisen vaiheen aikataulu varmistuu, kun kaupunkirakennelautakunta on vahvistanut kunnallistekniikan investointiohjelman joulukuussa.

Toteutetut kunnostustoimenpiteet

Puiston kunnostuksen ensimmäinen vaihe käsitti puiston alaosan kunnostamisen. Minna Canthin kadun alaosaan suunniteltu jalkakäytävä rakennettiin Vapaudenkadulle asti. Lisäksi Minna Canthin kadun ja Vapaudenkadun varteen asennettiin uudet metalliset aidat. Myös puiston kalusteet ja valaistus uusittiin puiston alaosassa. Metallinen katos kunnostettiin ja siirrettiin leikkipaikan viereen. Katoksen ulkopuolelle asennetaan jälkitoimituksena metalliaita joulukuun alussa.

Kunnostusurakassa puiston alaosasta poistettiin puita ja puiston keskiosaa avarrettiin ja näkymää laululavalle parannettiin, jotta puisto palvelee entistä paremmin erilaisia tapahtumia. Puiston kulkureitit pysyivät pääsääntöisesti ennallaan. Niitä on kunnostettu ja kiveysalueita korjattu. Leikkivälineet uusittiin Jyväskylän vanhinta leikkivälinettä, Heppu -karusellia lukuun ottamatta, joka kuitenkin kunnostettiin ja asennettiin uudelleen leikkipaikalle.

Lounaispuiston ja Vapaudenkatu 27 kiinteistön välillä oleva puuaita kunnostetaan loppuvuoden aikana. Puiston kunnostustöiden aikana selvisi, että laululavan katsomon puuosat olivat huonokuntoiset ja osittain lahonneet. Lavan puuosat uusitaan ensi talven aikana, jotta katsomo on kunnossa ensi kesän tapahtumia varten.

Lounaispuisto on merkittävä kaupunkipuisto Jyväskylän keskusta-alueella. Alue on toiminut puistona vuodesta 1869 lähtien ja se on kokenut kaupunkikuvallisesti monia muutoksia. Lounaispuistossa on esillä useita kulttuurihistoriallisia kerroksia Jyväskylän kaupungin kehityksestä. Puiston kunnostusta ohjaava rakennussuunnitelma on laadittu yleissuunnitelman ja puistohistoriallisen selvityksen perusteella.

Kaupunginosa: