Uusia suosituksia kokoontumisiin sekä harrastustoimintaan

Jyväskylän koronatartuntojen määrä kasvaa nyt nopealla vauhdilla. Kuluvan viikon tartuntamäärä on perjantaiaamuun 27.11.2020 mennessä 68. Viime viikolla tartuntoja oli 48.

Jos tartuntamäärässä huomioidaan lisäksi viime viikonlopun luvut, seitsemän vuorokauden tartuntamäärä on Jyväskylässä yhteensä 100. Se on toiseksi suurin tartuntamäärä koko koronaepidemian alkamisen jälkeen Jyväskylässä. Taustalla ei kuitenkaan tällä kertaa ole mitään joukkotapahtumaa tai vastaavaa vaan tartuntoja tulee useista eri lähteistä. Siksi tilanne on aiempaa vakavampi.

Kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä totesi tänään, että kaupunki on siirtynyt koronan kiihtymisvaiheeseen. Mikäli tartunnat jatkavat kasvuaan yhtä nopeasti kuin kuluneella viikolla, kaupunkia uhkaa jo lähiviikkoina koronan leviämisvaihe.

Jyväskylä ottaa nyt käyttöön uusia suosituksia tartuntojen leviämisen hillitsemiseksi. Suositukset pohjautuvat sosiaali- ja terveysministeriön 24.11.2020 antamiin ohjeisiin ja niillä pyritään estämään kaupungin siirtyminen kiihtymisvaiheesta leviämisvaiheeseen.

Yksityisiin tilaisuuksiin suositellaan enintään 10 hengen osallistujamäärää 15.1.2021 asti

Kaupunki suosittelee, ettei yli kymmenen henkilön yksityistilaisuuksia järjestetä 15.1.2021 mennessä Jyväskylässä. Aiemmin yksityisiä kokoontumisia koskeva suositus oli 20 henkeä. Yksityistilaisuuksia ovat esimerkiksi syntymäpäiväjuhlat sekä yksityiset illanvietot ja muut yksityisesti järjestetyt vastaavat tilaisuudet.

Kaupunki pyytää lisäksi käyttämään tarkkaa harkintaa siinä, onko pienempiäkään kokoontumisia syytä nyt järjestää.

Lisäksi kaupunki suosittelee asukkaille, että matkustamista leviämisvaiheessa oleville alueille ei toistaiseksi tehdä.

Harrastustoimintaa koskevat suositukset voimassa 13.12.2020 asti

Kaikki sisätiloissa tapahtuva yli 18-vuotiaiden ryhmäliikunta suositellaan keskeytettäväksi kahden viikon ajaksi (30.11.-13.12.2020). Kaupungin omissa tiloissa yli 18-vuotiaiden vuorot tullaan perumaan.

Myös yli 18-vuotiaiden joukkue- ja kontaktilajien harrastus-, ottelu- ja kilpailutoiminta suositellaan keskeytettäväksi sisätiloissa kahden viikon (30.11.-13.12.2020) ajaksi, pois lukien maajoukkue-, SM- sekä 1-divisioonatason harjoittelu- ja kilpailutoiminta. Rajoitus ei koske kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua. Lasten ja nuorten harrastustoimintaa jatketaan normaalisti muiden turvallisuussuositusten turvin.

Kaupunki sulkee omat kuntosalinsa 30.11.-13.12.2020 väliseksi ajaksi. Päätöksen myötä myös kaupungin erityisliikunnan ryhmät ovat kahden viikon tauolla.

Harrastusten osalta kaupunki suosittelee, että joukkuelajeissa pelimatkat kulloinkin leviämisvaiheessa oleville alueille perutaan toistaiseksi.

Etäopetusta koskeva suositus 13.12.2020 asti toiselle asteelle ja korkeakouluihin

Jyväskylän kaupunki suosittelee, että korkeakouluissa ja toisen asteen opetuksessa siirrytään kokonaisuudessaan etäopetukseen 30.11.-13.12.2020 väliseksi ajaksi. Suosituksesta voidaan poiketa koeviikon järjestelyiden sekä ylioppilastodistusten jakamisen vuoksi. Suositus ei koske myöskään erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden opetusjärjestelyitä. Etäopetuksen järjestelyt tulee toteuttaa siten, että niiden negatiiviset vaikutukset opintojen etenemiselle voidaan minimoida.

Kaikille seurakunnille suositus järjestää enintään 20 hengen sisätilaisuuksia ajalla 30.11.-13.12.2020

Seurakunnille annetaan suositus, että sisätiloissa järjestettäviin tilaisuuksiin saa osallistua enintään 20 henkeä ajalla 30.11.-13.12.2020.

Listaus toimenpiteistä, jotka otetaan käyttöön, ellei tilannetta saada hallintaan

Tartuntatilanteen kehitystä seurataan Jyväskylässä nyt päivittäin. Uusia suosituksia ja rajoituksia voidaan antaa nopeasti, jos tilanne sitä vaatii. Listalla ovat muun muassa seuraavat toimenpiteet:

 • Jyväskylä voi sulkea muut niin sanotut korkean tartuntariskin julkiset tilat, joita ovat mm. urheiluun käytettävät tilat ja uimahallit. 
 • Kaupungin voi rajoittaa kulttuurilaitosten tai kirjastojen kävijämääriä. Jos tartuntatilanne sitä edellyttää, yksiköt voidaan myös sulkea kokonaan määräajaksi.
 • Myös muu ryhmäharrastustoimintaa voidaan tilapäisesti keskeyttää ja siirtää mahdollisuuksien mukaan etämuotoiseksi.
 • Yksityistilaisuuksien osallistujamäärää koskevaa suositusta voidaan tiukentaa *, mikäli asukkaiden terveys ja turvallisuus sitä vaatii.
 • Kaupunki voi siirtyä etäopetukseen myös perusopetuksessa 4.-9.-luokkien osalta. Etäopetukseen siirtyminen on viimesijainen toimenpide, joka otetaan kuitenkin käyttöön tarvittaessa tartuntamäärien kasvaessa.
 • Kaupunki voi kieltää kaupungissa järjestettäviä julkisia tilaisuuksia kontaktien vähentämiseksi. 

Jyväskylässä voimassa olevat suositukset

Jyväskylässä on jo voimassa useita kiihtymisvaiheen suosituksia. Omien yksiköiden toimintaa ja asumispalveluiden vierailuja on jo rajoitettu riskiryhmien palveluissa.

 • Jyväskylässä on voimassa laaja maskisuositus kaikille yli 15-vuotiaille. Maskeja tulee käyttää julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää. Suositus koskee myös ulkoilmassa olevia turnauksia ja tapahtumia, joissa on mukana laajoja yleisöjoukkoja ja turvavälejä ei voida muuten säilyttää. Maskisuositus on voimassa myös toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa, joukkoliikenteessä, matkalla näytteenottoon koronavirustestiin. Maskia tulee käyttää myös ulkomailta saavuttaessa ja siirryttäessä kotikaranteeniin.
 • Työntekijöiden tulee käyttää maskeja kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Maskeja tai visiiriä on käytettävä myös perusopetuksessa. Varhaiskasvatuksessa maskeja tai visiiriä on käytettävä, kun työntekijät liikkuvat eri ryhmien välillä.
 • Ryhmäharrastustoimintaa on Jyväskylässä suositeltu järjestettävän siten, että osallistujien ja seurueiden on mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Kaupunki suosittelee, että harrastuksiin tullessa muistetaan turvavälit, pidetään välimatkoja toisiinsa, harrastusten jälkeen siirrytään omaan kotiin suihkuun ja vältetään turhaa oleilua harrastustiloissa.
 • Ikääntyneiden ja vammaisten asumispalveluyksiköissä sekä muissa sosiaalihuoltolain mukaisissa asumisyksiköissä voidaan vierailla vain kaupungin turvallisuusohjeita noudattaen. Ohjeiden mukaan vierailuista tulee mm. sopia aina etukäteen ja vierailulle voi tulla enintään kaksi henkilöä kerrallaan. Vierailulla tulee noudattaa hygieniaohjeita ja käyttää suunenäsuojusta. Tapaamisen voidaan järjestää ulkona, erikseen järjestetyssä rauhallisessa tilassa tai asukkaan omassa huoneessa. Vierailijat eivät saa liikuskella yksikön yhteisissä tiloissa tarpeettomasti.
 • Kaupunginsairaalan osastoille pääsevät vierailemaan ainoastaan saattohoitopotilaiden ja kriittisesti sairaiden potilaiden omaiset maskeja käyttäen.
 • Vammaispalveluiden työ- ja päivätoiminta jatkuu poikkeusjärjestelyin ainakin maaliskuun 2021 loppuun asti.
 • Ikääntyneiden päivätoiminta pidetään suljettuna ainakin maaliskuun 2021 loppuun asti.
 • Uusien harjoittelujen aloittaminen perusopetuksen luokkaryhmissä on kielletty ainakin tammikuun puoleen väliin asti.
 • Julkisten tilojen käytössä tulee huolehtia siitä, että osallistujien ja seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Lisäksi asiakasmäärä sisätiloissa rajataan puoleen normaalista asiakasmäärästä. Nämä tilat tarkoittavat esimerkiksi kaupungin omia tiloja tai valtion omistuksessa olevia tiloja.
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 23.11.2020 antanut Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueelle määräyksen siitä, että sisä- ja ulkotiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärä on joulukuun loppuun asti 50 henkilöä. Yleisötilaisuuksia ovat sellaiset avoimet kokoontumiset, joihin voi osallistua kuka tahansa aiheesta kiinnostunut asukas. Aluehallintoviraston mukaan yli 50 henkeä kokoavia yleisötilaisuuksia voidaan pitää vain, jos niissä voidaan varmistaa mm. turvavälien toteutuminen sekä hyvä käsihygienia.

Voimassa olevat suositukset ja rajoitukset koronatilanteesta johtuen ovat luettavissa kaupungin verkkosivuilta: https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/voimassa-olevat    

Tartuntataudeista vastaavan lääkärin Ilkka Käsmän terveiset jyväskyläläisille on nähtävillä tämän videon kautta: https://youtu.be/q9Ja_k5oc_Q   

Lisätietoja:
- Poikkeusolojen johtoryhmän puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 050 3362 819
- Jyväskylän kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä, p. 050 522 0486
- Jyväskylän kaupungin ylilääkäri Johanna Tuukkanen, p. 050 572 4205
- Sivistyspalveluiden toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 050 584 8987

_________
* 30.11.2020 poistettu kohta  ja niiden järjestäminen voidaan kieltää. Kaupunki ei voi kieltää yksityistilaisuuksia vaan toimivalta koskee ainoastaan julkisia yleisötilaisuuksia.