Hyppää pääsisältöön

25.11.2020

Kuva
Ympäristöarvot näkyvät myös Johanna Mäkitalon teoksissa Sairaala Novan vuodeosastolla kauniina maisemakuvina.

Sairaala Novan suunnittelussa on haettu ympäristövastuullisia ratkaisuja, jotka vähentävät toiminnan ympäristövaikutuksia. Ympäristövastuu on yhtä kuin sosiaalinen vastuu, sillä ympäristöasioista huolehtiminen on osa vastuutamme potilaista, työyhteisöstä sekä yhteiskunnasta.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on mukana CircWaste – Kohti kiertotaloutta EU LIFE IP-hankkeessa. Se näkyy sitoutumisessa selvittämään, kehittämään ja testaamaan sairaalan jätteiden kierrättämiseen ja määrän vähentämiseen liittyviä jätehuollon ratkaisuja nykyisessä ja uudessa sairaalassa.

Sairaala Novassa jätteiden määrää on vähennetty tunnistamalla tulevat ja lähtevät jätevirrat, mikä vaikuttaa jo tavaroiden tilaukseen. Tavarat eivät vanhennu keskusvarastoon, kun tilauksia tehdään vain yksiköiden tarpeen mukaan. Kokonaisjätemäärä vähenee jätteiden raaka-aineiden palautuessa uudelleenkäyttöön yksiköissä tehtävän syntypaikkalajittelun myötä. Sairaala Novaan on valittu mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia toimintamalleja ja pitkälle kierrätettäviä tuotteita.

Kestävä sairaala noudattaa kestävän kehityksen periaatteita kaikessa toiminnassaan. Energian kulutusta on vähennetty moderniin automatiikkaan panostamalla, mikä näkyy liiketunnistimen kautta toimivassa valaistuksessa.

Ensimmäisenä 2000-luvulla rakennettuna sairaalana Suomessa Sairaala Nova haluaa olla suunnannäyttäjä kestävien ratkaisujen löytämisessä ja niiden toimeenpanossa.


Teksti: Sofia Penttilä