Velkaantuminen koskettaa yhä useampaa jyväskyläläistä. Sosiaalitoimesta löytyy tukea taloushuoliin.

Mistä apua talous- ja velkaongelmiin?

 • Sosiaaliohjaajan palvelunohjaus ma–ti ja to–pe klo 9–11  p. 014 266 1972
  • Hannikaisenkadun sosiaaliaseman puhelinneuvonta arkisin klo 8–16  p. 014 266 3624.
 • Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonnan ajanvaraus ja puhelinneuvonta arkisin klo 10–12 ja 15–16.15. p. 029 56 60835
  • Neuvontaa saa myös chatista arkisin klo 10–12 ja torstaisin klo 15–17
 • Takuusäätiön Velkalinja arkisin klo 10–14  p. 0800 98009
  • Kysy rahasta -chat ma–to klo 12.30–15
  • Lisäksi chat on auki keskiviikkoisin myös klo 17–19

Velkaantumisen takana on usein muutos tuloissa tai elämäntilanteessa. Työttömyys, eläköityminen, avioero, sairaus tai nuoren muutto lapsuudenkodista voivat johtaa siihen, että menot eivät sopeudu tuloihin. Toisaalta velkaantuminen voi kehittyä vähitellen. Vapailta rahoitusmarkkinoilta saa helposti lainaa ja ärhäkkä markkinointi houkuttaa kuluttamaan.

Jyväskylän aikuissosiaalityössä on huomattu, että ihmiset sinnittelevät talousongelmissaan usein liian kauan yksin. Apua kannattaa hakea mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, ettei vastuu omista raha-asioista karkaa perintäyhtiöille ja ulosottoon.

– Sosiaalitoimessa selvitetään, onko asiakas hakenut kaikkia hänelle kuuluvia etuuksia ja onko hän oikeutettu harkinnanvaraiseen toimeentulotukeen. Velkaantuminen kietoutuu usein yhteen muiden elämänhallinnan ongelmien kanssa. Tarjoamme kokonaisvaltaista tukea elämän solmuihin. Siksi apu ei ole aina rahallista, sanoo johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Kohvakka.

Ongelmat taloudenhallinnassa johtavat helposti ongelmiin asumisessa. Velkojen kasautuessa voi hämärtyä, mitkä laskut kannattaa hoitaa ensin. Tärkeintä olisi turvata oma koti. Aikuissosiaalityö ja Jyväskylän Vuokra-asunnot (JVA) ovat tehneet tämän vuoden ajan tiivistä yhteistyötä vuokra-asukkaiden velkaongelmien, häätöjen ja asunnottomuuden ehkäisemiseksi. ARAn rahoittamassa Asumistalousneuvonta-hankkeessa on myös vahvistettu aikuissosiaalityön talousosaamista, sillä tuelle on kova tarve.

– Velkaantuminen lamauttaa, ja siksi neuvonta on tärkeässä roolissa. Palveluja kehitetään jatkossa myös uusilla hankkeilla, sanoo asumisneuvoja Arja Karhunen.

Apua sosiaalisesta luotosta

Taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista ehkäistään Jyväskylän sosiaalitoimessa myös sosiaalisella luototuksella.

– Sosiaalinen luotto on tarkoitettu alle 10 000 euron velkoihin. Sitä voi saada henkilö, joka ei saa pienten tulojen vuoksi muualta kohtuuhintaista luottoa ja joka voi maksaa luoton takaisin, kertoo talousneuvoja Satu Virmala.

Sosiaalisella luotolla voidaan esimerkiksi estää häätö vuokraasunnosta, maksaa velkoja tai tehdä tärkeitä kodin hankintoja. Sosiaalisen luoton hakuprosessissa selvitetään hakijan taloudellinen tilanne ja maksukyky. Hakija saa myös talousneuvontaa. Virmala vinkkaa, että uusien velkaongelmien ehkäisemisessä on tärkeää pitää kirjaa menoista ja tuloista.

– Kun tulot pienenevät, kaikki ei-välttämättömät menot laitetaan tauolle. Velkojien kanssa voi sopia maksusuunnitelmasta ja anoa maksuvapaita kuukausia. Kannattaa myös kerryttää puskuria pahan päivän varalle.


Teksti: Pia Tervoja 

Asiasanat: