Jyväskylän nuorisovaltuusto on 13–20-vuotiaiden nuorten vaikuttamiskanava, johon valitaan nuoria yläkouluista, toisen asteen oppilaitoksista ja vapailta paikoilta.

Uuteen nuorisovaltuustoon on valittu 33 valtuutettua ja valtuutetuista on valittu yhdeksän hallituksen jäsentä. Nuorisovaltuusto on valinnut vuoden 2020–2021 kärkihankkeiksi kierrätyspisteiden lisäämisen, ammattikoulujen aktivoinnin ja syrjinnästä vapaan ympäristön.

Kierrätyspisteiden lisääminen

Kierrätyspisteiden lisäämiseen tähtäävän hankkeen taustalla ovat nuorisovaltuutettujen omat kokemukset keskusta-alueen siisteydestä ja viihtyvyydestä. Roskainen ympäristö ei houkuta kaupunkilaisia viettämään aikaa alueella ja kierrätyspisteiden puuttuminen vaikeuttaa arjen ympäristöystävällisyyttä. Nyt korona-aikana olisi myös tärkeää, että kertakäyttömaskeja ja biojätteitä ei laitettaisi samaan roskakoriin, sillä se on vaarallista linnuille ja muille roskiksia tonkiville eläimille. Kierrättämiseen kannustaminen sopii lisäksi nuorisovaltuuston allekirjoittaman Agenda 2030 -toimintaohjelman tavoitteisiin.

Ammattikoulujen aktivointi

Ammattikoulujen aktivointiin tähtäävän hankkeen tavoite on kunnianhimoinen: nuorisovaltuusto haluaa tavoittaa kaikki Jyväskylän nuoret ja vahvistaa myös ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia. Nuorisovaltuusto kokee nuorten osallisuuden lisäämisen ajankohtaiseksi erityisesti tulevia kuntavaaleja ajatellen.

Syrjinnästä vapaa ympäristö

Nuorisovaltuustolle on tärkeää, että jokainen saa olla juuri sellainen kuin on. Kaupungissamme on jo tehty paljon, mutta ei riittävästi. Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi on nimennyt nuorten syrjäytymisen erääksi Suomen suurimmista ongelmista. Syrjäytymisongelma on pahentunut entisestään poikkeusaikana, kun fyysiset kontaktit ovat vähentyneet. Nuorisovaltuusto kokee omalta osaltaan tärkeäksi olla vähentämässä nuorten välistä eriarvoistumiskehitystä ja nuoriin kohdistuvaa syrjintää.

Nuvan kokoukset ovat avoimia kaikille

Nuorisovaltuusto toivottaa kaikki kiinnostuneet nuoret lämpimästi tervetulleiksi mukaan keskusteluun ja nuorisovaltuuston kokouksiin. Koronan vuoksi osa kokouksista saatetaan järjestää etäyhteydellä ja kaikkiin tapaamisiin on mahdollista osallistua etänä. Mikäli kokouksessa vierailu kiinnostaa, ota yhteyttä puheenjohtajaan tai nuorisovaltuuston koordinaattoriin.

Lisätietoja toiminnasta: jyvaskyla.fi/nuorisovaltuusto


Teksti: Maria Nieminen, Väinö Nurminen, Viivi Mikkonen, Stella Lindström ja Veronika Laihonen Jyväskylän nuorisovaltuustosta

Kuva: Nina Ekstam

Asiasanat: