Hyppää pääsisältöön

25.11.2020

Tulevaisuudessa Tourujoen kunnostettavan osuuden varrella on uusia reittejä, yleisiä laitureita ja viihtyisiä oleskelupaikkoja.
Kuva
Lapsi leikkii. Ihmiset istuu penkillä. Puita ja nurmea.

Tourujoen kunnostuksen rakennussuunnitelmat ovat valmistuneet. Kunnostuksen tavoitteena on vaelluskalojen nousun ja lisääntymisen mahdollistaminen sekä alueen virkistyskäyttömahdollisuuksien kehittäminen suojeltu kulttuuriympäristö huomioiden.

Kunnostettava jokialue yltää Kankaan vanhalta voimalaitokselta Palokkajärvelle. Toimenpiteet eivät ulotu luonnonsuojelualueelle. Suurimmat toimenpiteet koskevat Kankaan aluetta, jossa Tourujoen kunnostus luo uusia oleskelualueita Kehä Vihreän varrelle vanhoja pato- ja kanavarakenteita puretaan ja rakennetaan luonnonmukainen koskiuoma vanhojen betonisten kanavarakenteiden viereen. Kalaportaat ja levähdysaltaat muodostuvat luonnonkivistä ja kutualueet sorasta.

– Kunnostuksen toteutuminen lisää alueen viihtyisyyttä ja virkistyskäyttöä. Samalla on huomioitu Kankaan alueen vanhojen rakenteiden kulttuurihistorialliset arvot, kertoo Jarmo Toikkanen Jyväskylän kaupungilta.

Kankaan alueella Tourujoen kunnostus käsittää myös Kankaankadun kevyen liikenteen sillan uusimisen entiselle paikalleen.

– Tässä ei ole kyseessä paljon keskustelua herättänyt Kankaanrannan silta, vaan jo olemassaoleva kunnostettava silta, Toikkanen täsmentää.

Luonnonmukaisuus huomioidaan kasvillisuudessa

Joen kunnostuksen yhteydessä joen varrelle rakennetaan uusi puistomainen oleskelualue Kankaan alueen kohdalle. Lisäksi jokivarsi saa uusia rantareittejä, joita pitkin voi piipahtaa aivan joen tuntumaan. Rantareittien varsille toteutetaan pienempiä viihtyisiä levähdyspaikkoja. Kunnostettavalle alueelle rakennetaan kaksi rantautumislaituria melojille. Taulumäellä sijaitsevan Koskenharjun kentän kohdalle toteutetaan näköalapaikka. Esteettömyys on huomioitu oleskelualueiden suunnittelussa.

– Kankaan alueen kohdalle toteutetaan selkeästi rakennetumpaa puistomaista oleskeluympäristöä. Rantareitit ja joen ranta ovat puolestaan luonnonmukaisempaa ja kasvillisuudeltaan niittymäistä. Osa rantapoluista rakennetaan vanhoista kanavarakenteista puretuista liuskekivistä, Toikkanen kertoo.

Ympäristöä elävöitetään kuvanveistäjä Pertti Kukkosen suunnittelemalla taiteella, kuten teräspalloilla, jotka muistuttavat kuplia tai kosken pärskeitä. Valaistusta yhdistetään taiteeseen, siltoihin, muureihin ja penkkeihin. Valaistusta ei suunnata veden pintaan kalojen vuoksi.


Teksti: Kaisa Ristimella