Hyppää pääsisältöön
Kuva
Jyväskylä-kirjaimet nurmikolla.

25.11.2020

Keski-Suomen Sairaala Nova tarjoaa entistä paremmat puitteet terveyden edistämiseen, perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Novan suunnittelutyössä on ollut mukana useita eri tahoja ja asiantuntijoita parhaimman mahdollisen lopputuloksen takaamiseksi.
Kuva
Sairaalan toimenpidehuone.

Kokonaan uuden sairaalan rakentaminen on mahdollistanut sen, että ideoinnissa on voitu aloittaa niin sanotusti puhtaalta pöydältä. Sairaala Nova on rakennettu muutosjoustavaksi, jolloin se pystyy täyttämään sekä sairaalan nykyiset että tulevat tarpeet.

Potilas ensin -periaate on ollut yksi tärkeä ohjenuora Sairaala Novan suunnittelutyössä. Uuden sairaalan tilat ovat toiminallisuuksiltaan huippuluokkaa, mikä mahdollistaa entistä potilaskeskeisemmän ja vaikuttavamman hoidon tarjoamisen.

Toimivien tilaratkaisujen, modernien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien sekä uusien toimintamallien luomisen myötä henkilökunnalla jää enemmän aikaa potilastyöhön. Tilojen viihtyvyyteen on myös haluttu panostaa tuomalla luontoteema ja taide osaksi Novan sisustussuunnittelua.

Uusi sairaala on suunniteltu sen sisällä tapahtuvan toiminnan ehdoilla, ja palvelut ja tilat on järjestetty potilaan tarpeiden ympärille. Sairaala on jaettu selkeisiin kokonaisuuksiin, mikä on eduksi sekä potilaille että henkilökunnalle. Toiminnot jakautuvat uudessa sairaalassa kiireellisen hoidon toimintoihin, suunniteltuihin tutkimuksiin ja toimenpiteisiin, vuodeosastoihin, laboratorio- ja kuvantamispalveluihin sekä tuotannollisiin ja hallinnollisiin tukipalveluihin. Toimivat tilaratkaisut ovat tärkeitä, sillä niiden ansiosta hoidollisten toimintojen tarjoaminen helpottuu.

Sairaala Novan tilasuunnittelussa on otettu huomioon myös moniammatillisen yhteistyön mahdollistaminen. Eri ammattiryhmien välisen konsultoinnin tehostamista on tuettu sijoittamalla asiantuntijoille tarkoitettuja niin kutsuttuja back office -tiloja vastaanottohuoneiden lähettyville.

Uuden sairaalan leikkaussalit ovat korkealuokkaiset. Leikkaussalien suunnittelussa on hyödynnetty virtuaalitodellisuutta, jolloin suunnitteluvirheiden määrää voidaan vähentää merkittävästi. Koko sairaalan tavoin myös leikkaussalit on suunniteltu muuntojoustaviksi elementtiseiniä käyttämällä, jolloin uusien teknisten ja toiminnallisten muutosten tekeminen on helppoa ja nopeaa.


Teksti: Marika Laiho
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Lasten leikkipaikka löytyy valopihalta

Sairaala Novassa myös lasten viihtyvyyteen on panostettu. Lasten leikeille on varattu oma alue sairaalan ensimmäisen kerroksen valopihalta. Leikkipaikalla on peleillä ja leluilla
varusteltu puinen maja, jonka ympäristössä lasten on turvallista leikkiä.

Kuva
Sairaala Novassa lasten leikeille on varattu oma alue sairaalan ensimmäisen kerroksen valopihalta. Leikkipaikalla on peleillä ja leluilla varusteltu puinen maja.
Sairaala Novassa on lapsille oma leikkipaikka. Kuva: Petteri Kivimäki.
Asiasanat: