Hyppää pääsisältöön

25.11.2020

Jyväskylän kaupunki toteuttaa alueelleen korkeatasoista pyöräilyn pää- ja aluereittiverkkoa.
Kuva
 Pyöräilijä polkee pyörätiellä

Meneillään olevassa työssä tarkastellaan aiemmin ideoitua reitistöä ja tehdään tarvittavia muutoksia reittien sijaintiin ja hierarkiaan. Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisen painopiste on jatkossa erityisesti vilkkaimmin liikennöidyillä pääreiteillä, joiden parantamiseen käytetyille euroille saadaan suurin hyöty, selventää liikennejärjestelmäpäällikkö Hannu Onkila.

Valmista ei tule käden käänteessä, mutta pidemmällä aikajänteellä saadaan aikaa selvästi kaupunkilaisille näkyviä muutoksia. Ensimmäiset hahmotelmat turvallisesta, sujuvasta ja miellyttävästä reitistöstä ovat parinkymmenen vuoden takaa. Suunnitelmia on tarkistettu aika ajoin toimintaympäristön muuttuessa, ja viimeisin tarkistuskierros alkoi keväällä 2020.

Taustalla on tarve selkiyttää kaavoituksen kokonaisuutta.

– Useissa yksittäisissä kaavahankkeissa pyöräilyä joudutaan miettimään erikseen ja palasina katuosuuksittain, joten pääpyöräilyverkon laajempi suunnittelu palvelee kaavoittajia taatusti, iloitsee yleissuunnitteluinsinööri Paula Tuomi.

Pyöräväylien linjauksia selvitellään

Tällä hetkellä ollaan tutkimassa muun muassa keskustasta Vaajakoskelle suuntautuvaa pääreittiä sujuvan pyöräilyn näkökulmasta. Lisäksi linjauksia tehdään esimerkiksi Pohjanlammen päiväkodin lähistöllä, Kankaan reuna- alueilla ja Hannikaisenkadun pysäköintikorttelin alueella. Kankaan baanan vaihtoehtoisia linjauksia on myös selvitetty. Tiesitkö, että tällä hetkellä verkostossa on pääreittejä noin 64 kilometriä ja aluereittejä noin 119 kilometriä? – Keskustassa puolestaan on suunnitteilla Puistokadun ja Kalevankadun pyöräväylät ja jo toteutumassa Yrjönkadun ja Yliopistonkadun väylät, kertoo Tuomi.

Toiveena laadukkaat, turvalliset ja sujuvat pyöräväylät

Keväällä 2020 kaupunkilaiset saivat vastata verkkokyselyyn, jossa kaupunki selvitteli asukkaiden mielipiteitä muun muassa pyöräilyn edistämistoimenpiteistä ja pyöräväylistä. Vastaajia oli 640, joista valtaosa kertoi pyöräilevänsä paljon. Ykkösasioiksi kaupunkilaisten mielissä nousi liikenneturvallisuuden parantaminen, pyöräreittien jatkuvuus sekä väylien kunnon ja valaistuksen parantaminen. Väylistä kaksisuuntainen sai eniten kannatusta ja toiseksi parhaana pidettiin ajoradasta erotettua yksisuuntaista väylää, jollainen löytyy esimerkiksi Puistokadulta.

Kysely oli osa liikenteenohjausinsinööri Ilkka Toppilan opinnäytetyötä.


Teksti: Päivi Pelkonen

Kuva: Kati Kankainen

Tiesitkö?

Tällä hetkellä verkostossa on pääreittejä noin 64 kilometriä ja aluereittejä noin 119 kilometriä.

Asiasanat: