Hyppää pääsisältöön
Kuva
Jyväskylä-kirjaimet nurmikolla.

25.11.2020

Jyväskylän kaupungin Novan terveysasema tarjoaa hoitajien ja lääkäreiden vastaanottopalvelut 10.2.2021 alkaen noin 56 000:lle keskustassa ja Kuokkalassa asuvalle jyväskyläläiselle.
Kuva
 Novan terveysaseman aula.

Sairaala Novan ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevan terveysaseman toiminta on normaalia lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanottotoimintaa, johon sisältyy päiväaikainen kiirevastaanotto sekä kiireettömän hoidon toiminta. Palvelu sisältää sekä fyysisiä asiakasvastaanottoja että etävastaanottoa.

Vastaanottotoimintaan sisältyvät lääkärien ja hoitajien diagnostiset ja hoidolliset arviot ja toimenpiteet, pitkäaikaissairauksien seurantakäynnit, tarvittavat lähetteet, todistukset, lausunnot ja konsultaatiot.

Terveysasemalta löytyvät erityistyöntekijöiden, kuten psykologin, depressiohoitajan, päihdehoitajan ja diabeteshoitajan palvelut sekä fysioterapian suoravastaanotto ja sosiaaliohjaus.

Novan päivystysalueella sijaitsevat terveysaseman tarkkailutilat sekä kiirevastaanoton huoneet. Potilaan varatessa aikaa hänelle kerrotaan, missä tilassa vastaanotto sijaitsee.

Novan toisessa kerroksessa palvelee Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten terveysasemien keskitetty haavavastaanotto, jossa hoidetaan hankalimmat haavat moniammatillisella otteella yhdessä jalkaterapeutin ja tarvittaessa erikoissairaanhoidon haavakeskuksen osaajien kanssa. Potilaat ohjataan omalta terveysasemalta keskitetyn haavavastaanoton palveluihin.

Erikoisvastaanottojen palvelut sijaitsevat ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa. Erikoisvastaanotot sisältävät esimerkiksi jalkaterapeutin, reumahoitajan ja sisätautilääkärin palveluita. Erikoisvastaanotot ovat toimineet aikaisemmin Kyllössä, ja ne palvelevat kaikkien terveysasemien asukkaita. Erikoisvastaanotoille tullaan oman terveysaseman hoitajan tai lääkärin ohjaamana. 

Novan hammashoitolassa on erikoisosaamisen yksikkö

Sairaala Novan kolmannessa kerroksessa Novan hammashoitolassa jyväskyläläisiä palvelevat 1.2.2021 alkaen suun terveydenhuollon erikoisosaamisen yksikkö ja Suuakuutti. Erikoisosaamisen yksikössä hoidetaan oikomishoidon ja kliinisen erikoishoidon potilaita sekä suukirurgisia potilaita. Asiakkaina oikomishoidossa ovat oikomishoitoa tarvitsevat lapset. Kliiniseen erikoishoitoon tullaan muista Jyväskylän kaupungin suun terveydenhuollon yksiköistä sisäisten lähetteiden kautta. 

Novan hammashoitolan Suuakuutissa hoidetaan yleissairaiden ja esimerkiksi leikkauksiin ja syöpähoitoihin menevien potilaiden infektiosaneerauksia. Potilaat ovat saaneet ajan suoraan ajanvarauksesta tai he tulevat sinne lähetteellä. Kuokkalan hammashoitolan toiminta loppuu helmikuun loppuun mennessä ja sen asiakkaat ohjataan Kyllön, Palokan ja Sampoharjun hammashoitoloihin.

Novasta löytyy myös kaupunginsairaalan osastoja

Sairaala Novan viidenteen ja kuudenteen kerrokseen siirtyy 25.1. alkaen kaksi Jyväskylän kaupunginsairaalan osastoa. Kaupunginsairaalan toiminta Palokassa loppuu sairaala Novan käyttöönoton yhteydessä. Kaupunginsairaalan Novan osastoilla on yhteensä 100 sairaansijaa.

Novassa näillä osastoilla hoidetaan akuuttia sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita, joiden sairaalahoidon tarve arvioidaan lyhyeksi, joiden hoidossa tarvitaan muiden erikoisalojen konsultaatioita tai jotka tarvitsevat ympäri vuorokauden muun muassa laboratorio- ja kuvantamispalveluja.

Novaan tulee myös osa kaupunginsairaalan ja sairaanhoitopiirin yhteisen kotisairaalan toiminnoista. Kotisairaalan toiminta jatkuu muutoin ennallaan, mutta kotisairaalan Kyllön pisteessä on jatkossa myös hoitokeskustoimintaa.

 

Päivitetty toimintojen aloituspäivämääriä 21.1.2021

 

Kuva
Sairaala Novan rakennus ja sisäänkäynti.
Sairaala Novan sisäänkäynti. Kuva Petteri Kivimäki.

Neuvolat pysyvät edelleen keskustassa ja Kuokkalassa

Kaikki Keskustan ja Kuokkalan terveysasemilla tällä hetkellä toimivat palvelut eivät siirry Sairaala Novaan, vaan niiden neuvolapalvelut pysyvät edelleen samoilla alueilla.

Nykyisten neuvoloiden tilalle perustetaan Yliopistonkatu 32:een neuvola, joka palvelee keskustan ja Halssilan väestöä, ja Polttolinja 9:ään neuvola, joka palvelee Kuokkalan väestöä. Yliopistonkadun yksikkö avataan keväällä 2021 ja Polttolinjan yksikkö todennäköisesti syksyllä 2021.

Tapionkadulla toimivalle keskitetylle ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvolalle perustetaan uusi, korvaava toimipiste Kyllön terveysasemalle keväällä 2021. Neuvolapalvelujen siirrosta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin. 

Neuvolat

Asiasanat: