Kuudesluokkalaiset ovat hakeneet englanninkieliseen opetukseen, musiikkiluokalle ja urheiluluokkaopetukseen. Viitaniemen koulun englanninkielisen opetuksen englannin kielen ja suomen kielen kielitestit järjestetään 10.12. Tieto valinnasta tulee 17.12.

Kilpisen yhtenäiskoulun musiikkiluokan täydennyshaun pääsykokeet pidetään 11.12. mennessä. Testiajoista on ilmoitettu Wilma-viestillä. Valintapäätökset tehdään 17.12.

Kilpisen ja Viitaniemen koulujen urheiluluokalle hakeneiden testipäivät Hipposhallissa ovat 9.–10.12. Kumpaankin kouluun valintaan 24 oppilaan ryhmä ja valintapäätökset tehdään 15.1.2021.

 Kortepohjan koulun englanninkielisen opetuksen täydennyshaku vuosiluokille 2–5 on 7.–21.1.2021. Englannin ja suomen kielen testit järjestetään 3.2.

Kolmasluokkalaisilla on mahdollisuus hakea Kypärämäen koulun musiikkiluokkaopetukseen 7.–21.1.2021. Musikaalisuustestit järjestetään 26.–28.1. ja päätökset musiikkiluokalle valinnasta saadaan 2.2.

Kolmasluokkalaiset valitsevat neljännellä luokalla alkavan vapaaehtoisen kielen, A2-kielen 7.–21.1.2021. Tieto syntyneistä kieliryhmistä saadaan 2.2.

Asiasanat: