Hyppää pääsisältöön

25.11.2020

Kaavoitusohjelma vuosille 2021–2023 esittelee merkittävimmät kohteet, jotka ovat käynnissä tai arvioidaan alkaviksi ohjelmakauden aikana. Kohteiden hyväksymisajankohta on tavoitteellinen, koska projektien aikatauluihin vaikuttavat tekijät eivät ole tiedossa tässä vaiheessa.
Kuva
Ilmakuva Savulahden alueelta

Yleiskaavoitus

Jyväskylän seudun kahdeksan kuntaa sekä valtio käyvät parhaillaan MALsopimusneuvotteluja, jotka on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2020 loppuun mennessä. Sopimuksen hyväksymisen jälkeen vuonna 2021 alkaa MAL-sopimuksen toimenpiteiden toteuttaminen, joista yksi merkittävimmistä on seudullisen rakennemallityön -Jyväskylän kaupunkiseudun kehityskuva 2030+ käynnistäminen. Rakennemallityön lisäksi yleiskaavoituksen työohjelmaan kuuluvat Asemanseudun ja Salolan tuulivoimapuiston osayleiskaavat sekä Pohjois-Päijänteen rantojen esiselvitys.

Jyväskylän kaupunkiseudun kehityskuva 2030+

Leena Rossi, Osana Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksen toteutusta käynnistetään seudun rakennemallitöiden ja liikennejärjestelmätyön päivitys ja yhteensovittaminen. Kaupunkiseudun kehityskuvassa määritellään maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisen raamit ja konkreettiset painopisteet. Aikataulu: 2021

Keskusta–Asemanseudun osayleiskaava

Asemanseudun ja Rantaväylän alueella tutkitaan ydinkeskustan ja Lutakon kaupunkirakenteen kehittämistä ja alueita yhdistävää liikenneratkaisua. Tavoiteaikataulu: 2021

Salolan tuulivoimapuiston osayleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

Arto Sipinen, Korpilahden Vespuolelle suunnitellaan tuulivoimapuistoa, johon sijoittuisi enintään 10 maksimikorkeudeltaan 290-metristä tuulivoimalaa. Tavoiteaikataulu: 2021

Pohjois-Päijänteen rantojen esiselvitys

Vesa Rajaniemi, Päijänteen pohjoisosien ranta-alueille laaditaan ympäristö- ja kiinteistöselvitys mahdollisen myöhemmän rantaosayleiskaavoituksen pohjaksi. Tavoitevuosi: 2021

Asemakaavoitus

Asemakaavoituksen kohteina on monipuolisesti asumisen eri muotoja sekä liikerakentamista ja niiden yhdistelmiä. Kaupunki kasvaa täydennysrakentamispainotteisesti ja rakentaminen sijoittuu kaupungin keskusta-alueen lisäksi aluekeskuksiin hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle.

Keskusta ja lähiympäristö

1 Kortteli 9:n kehittäminen, Nana Pentti, Liike- ja asuinrakentaminen Tavoiteaikataulu: 2021

2 Lyseon kortteli, Mauri Hähkiöniemi, Asuin- ja liikerakentaminen, julkiset palvelut Tavoiteaikataulu: 2021

3 Jyväskeskus, Nana Pentti, Liike- ja asuinrakentaminen Tavoiteaikataulu: 2021

4 Kauppakulma, Mauri Hähkiöniemi, Asuin-, liike- ja toimistorakentaminen Tavoiteaikataulu: 2021

5 Hannikaisenkadun pysäköintikorttelialueet, Mari Raekallio, Täydennysrakentaminen Tavoiteaikataulu: 2022

6 Tapionkatu 4, Paula Julin, Asuinrakentaminen Tavoiteaikataulu: 2022

7 Yrjönkatu 36, Virva Hannula, Rakennussuojelu, asuinrakentaminen Tavoiteaikataulu: 2021

8 Tellervonkatu 5, Virva Hannula, Asuinrakentaminen Tavoiteaikataulu: 2020

9 Kyllikinkadun kortteli, Paula Julin, Asuinrakentaminen Tavoiteaikataulu: 2022

10 Satama, Henriikka Lonka, Satamatoimintojen kehittäminen Tavoiteaikataulu: 2021

11 Pitkäkatu 25, Mari Raekallio, Asuinrakentaminen Tavoiteaikataulu: 2021

12 Voionmaan koulu, Paula Julin, Rakennussuojelu, täydennysrakentaminen Tavoiteaikataulu: 2022

13 Jyrsijänkatu ja Rautpohjankatu, Nana Pentti, Liikennejärjestelyjen parantaminen Tavoiteaikataulu: 2021

14 Seminaarinmäen yliopistoalue, Nana Pentti, Rakennettu kulttuuriympäristö, pysäköinti- ja liikennejärjestelyt, täydennysrakentaminen Tavoiteaikataulu: 2022

15 Älylä, Virva Hannula, Rakennettu kulttuuriympäristö Tavoiteaikataulu: 2021

16 Mattilanpellon suojelukaava, Virva Hannula, Suojelukaava Tavoiteaikataulu: 2023

17 Keljonkatu 26, Paula Julin, Asuinrakentaminen Tavoiteaikataulu: 2021

18 Länsi-Päijänteentien liikennealueen muutos, Nana Pentti, Liikennejärjestelyt Tavoiteaikataulu: 2021

19 Kukkula, Reijo Teivaistenaho, Sairaala-alueen kehittäminen Tavoiteaikataulu: 2021

20 Kangas, Pirjo Heinänen, Asuin- ja työpaikkarakentaminen Tavoiteaikataulu: 2021-

21 Tourulankulma, Reijo Teivaistenaho, Asuin-, palvelu- ja työpaikkarakentaminen Tavoiteaikataulu: 2021

22 Rantaväylän pohjoisosan asemakaavat, Reijo Teivaistenaho, Valtatie 4 liikennejärjestelyt Tavoiteaikataulu: 2021

23 Vasarakatu 3–7, Henriikka Lonka, Liikerakentaminen Tavoiteaikataulu: 2021

24 Vasarakatu 27, Henriikka Lonka, Liike- ja toimistorakentaminen, opetustoiminta Tavoiteaikataulu: 2021

25 Vaajakoskentie 29, Jussi Sievänen, Julkinen rakentaminen, päiväkoti Tavoiteaikataulu: 2022

26 Kortepohjan keskusta, Jussi Sievänen, Kortepohjan keskustan kehittäminen, täydennysrakentaminen, asuin- ja liikerakentaminen Tavoiteaikataulu: 2021

27 Laajavuoren rinne-, matkailu- ja virkistysalueiden kaavamuutokset, Arto Sipinen, Laajavuoren ulkoilu- ja matkailualueen kehittäminen Tavoiteaikataulu: 2021

28 Pupuhuhtan keskuskortteli, Mari Raekallio, Asuinrakentaminen, pien- ja rivitaloja Tavoiteaikataulu: 2021

29 Huhtakeskus, Reijo Teivaistenaho, Aluekeskuksen kehittäminen, täydennysrakentaminen Tavoiteaikataulu: 2021

30 Lahjaharjun päiväkotitontit, Leila Strömberg, Julkinen rakentaminen, päiväkoti Tavoiteaikataulu: 2021

31 Kuokkalan terveysaseman alue, Mauri Hähkiöniemi, Tontin kehittäminen Tavoiteaikataulu: 2021

32 Kuokkalan kartano, Pirjo Heinänen, Rakennussuojelu, kartanon käyttötarkoituksen laajentaminen Tavoiteaikataulu: 2021

33 Samulinniitty, Virva Hannula, Asuinrakentaminen Tavoiteaikataulu: 2021

34 Huhtalahti, Jussi Sievänen Asuinrakentaminen Tavoiteaikataulu: 2021

Itä ja pohjoinen

35 Valtatie 4:n parantaminen Vaajakoskella, Jussi Sievänen, Valtatie 4, liikennejärjestelyt Tavoiteaikataulu: 2021

36 Tammirinne, Mari Raekallio, Asuinrakentaminen, pientaloja Tavoiteaikataulu: 2021

37 Haapaniemen puukorttelialueen kehittäminen, Tuija Solin, Asuinrakentaminen Tavoiteaikataulu: 2021

38 Saarijärventie 47-51, Mari Raekallio, Asuinrakentaminen Tavoiteaikataulu: 2021

39 Palokan liikuntakeskus, Arto Sipinen, Palokan liikuntahalli ja liikuntapuiston kehittäminen Tavoitevuosi: 2021

40 Palokan keskustan kehittäminen, Mari Raekallio, asuin- ja liikerakentaminen Tavoiteaikataulu: 2020-

41 Puuppolantie 111, Henriikka Lonka, Työpaikkarakentaminen Tavoiteaikataulu: 2021

42 Lintukantaan yritysalue, Arto Sipinen, Työpaikkarakentaminen, yritysalue Tavoiteaikataulu 2021

43 Tikkakosken torin ympäristö, Reijo Teivaistenaho, Torin ympäristön kehittäminen, asuin- ja liikerakentaminen Tavoiteaikataulu: 2021

44 Autiokankaantien katualue, Jussi Sievänen, Kevyen liikenteen väylä, liikennejärjestelyt Tavoiteaikataulu: 2021

Etelä ja länsi

45 Kauramäki II, Mari Raekallio, Asuinrakentaminen, pientaloja Tavoiteaikataulu: 2021

46 Ylämyllyjärvi, Reijo Teivaistenaho, Asuinrakentaminen, pientaloja Tavoiteaikataulu: 2023

47 Ylämäyrämäki B, Jussi Sievänen, Asuinrakentaminen Tavoiteaikataulu: 2021

48 Lehtisaaren koulun tontti, Mari Raekallio, Tontin kehittäminen Tavoiteaikataulu: 2022

49 Lehtisaaren pesula, Mari Raekallio, Asuinrakentaminen Tavoiteaikataulu: 2021

50 Korpilahten Martinpolku 28 ja Teletie 1, Arto Sipinen, Korttelin kehittäminen Tavoitaikataulu: 2022

Lisätietoja

Seuraa kaavoitusta verkossa
www.jyvaskyla.fi/kaavoitus

Jyväskylän kaavoitusohjelma verkossa
http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/kaavoitusohjelma

Katso kohteet kartalta

Numeroidut kohteet kaavoituskartalla, keskusta ja lähiympäristö (pdf)

Numeroidut kohteet kaavoituskartoilla, muut alueet (pdf)

Asiasanat: