Lisätietoa kaavoituksesta

Palvelupiste Hannikainen
p. 014 266 0108 palvelupistehannikainen@jkl.fi Hannikaisenkatu 17

Kaavoitus
www.jyvaskyla.fi/kaavoitus sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@jkl.fi

Virva Hannula, p. 014 266 7626
Pirjo Heinänen, p. 014 266 5033
Mauri Hähkiöniemi, p. 014 266 5034
Henriikka Lonka, p. 014 266 8654
Päivi Pelkonen p. 014 266 9682
Nana Pentti, p. 014 266 5043
Mari Raekallio, p. 014 266 5047
Vesa Rajaniemi, p. 014 266 5048
Leena Rossi, p. 014 266 5050
Jussi Sievänen, p. 014 266 5053
Arto Sipinen, p. 014 266 5062
Tuija Solin, p. 014 266 505
Leila Strömberg, p. 014 266 5055
Reijo Teivaistenaho, p. 014 266 5057
Mervi Vallinkoski, p. 014 266 5060

Vireille tulleiden kaavojen osallistumisja arviointisuunnitelma on saatavilla Palvelupiste Hannikaisessa, kaavan suunnittelijalta ja internetistä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa selostetaan kaavoituksen lähtökohdat, osallistumis- ja arviointimenettelyt sekä kaavoituksen suunniteltu aikataulu.

Nähtävillä olevat asemakaavat pidetään nähtävillä Palvelupiste Hannikaisessa, osoitteessa Hannikaisenkatu 17, 1. kerros, jotta osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä asiaan.

Kaavaluonnoksesta mahdollisesti esitettävät mielipiteet on toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon PL 193, 40101 JKL tai sähköpostiin kirjaamo@jyvaskyla.fi.

Lisätietoja asemakaavoista löytyy osoitteesta: www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/ vireilla.

Vireille tulleet

Mattilanpellossa, Keljonkatu 26 asemakaavan muutos on tullut vireille. Tavoitteena on sijoittaa Keljon vanhainkodin alueelle monipuolista asuntorakentamista. (PJ)

Mattilanpellossa, Länsi-Päijänteentien asemakaavan laajennus ja muutos on tullut vireille. Länsi-Päijänteentien liikennealue muutetaan katualueeksi Jyväskylän kaupungin omistukseen ja ylläpitoon. Samalla tarkistetaan Länsi-Päijänteentien ja Keskussairaalantien risteysalueen tonttien kaavamääräykset. (NP)

Palokassa, Puuppolantie 111 asemakaavan muutos ja laajennus on tullut vireille. Tarkoituksena on mahdollistaa liiketoiminnan kehittäminen ja tarkoituksenmukaiset aluevaraukset teollisuus-, varasto- ja liikerakentamisen korttelialueelle. Asemakaavaluonnos on nähtävillä 25.11.–25.12. välisen ajan. (HL)

Käsittelyssä olevat

Keskustassa, Kauppakulman asemakaavan muutos oli luonnoksena nähtävillä 19.11. asti. Alueen suunnittelu jatkuu ja kaavamuutos etenee ehdotusvaiheeseen kevään 2021 aikana. (MH)

Keskustassa, Hannikaisenkatu 27–29 asemakaavan muutos oli 13.10. kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä ja etenee kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn. (MH)

Keskustassa, Kauppakatu 13 asemakaavan muutos etenee hyväksymiskäsittelyihin loppuvuoden aikana. (MH)

Keskustassa, Ilmarisenkatu 16 asemakaavan muutos hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 26.10. (MH)

Keskustassa, Kalevankatu 8 ja 10 asemakaavan muutos etenee hyväksymiskäsittelyihin loppuvuoden aikana. (MH)

Savelan S-marketin alueen kaavamuutos etenee ehdotusvaiheeseen loppuvuodesta. (AS) KANGASVUORESSA Kangasvuorentie 6 asemakaavan muutos hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 21.9. (MH)

Kuokkalassa, Kuokkalan Kalonin asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 19.11. asti. Kaavamuutos etenee hyväksymiskäsittelyihin loppu-/alkuvuoden aikana. (MH)

Kuokkalassa, Pohjanlammen päiväkodin ja virkistysalueen asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 16.11. asti. Kaavamuutos etenee hyväksymiskäsittelyihin loppu-/alkuvuoden aikana. (MH)

Eteläportissa, Härkökuja 4a asemakaavaehdotus on marraskuun aikana kaksi viikkoa ehdotuksena nähtävänä. (RT)

Vaajakoskella, Koskenniskantie 10 ja 22 kaavamuutos hyväksyttiin kaupunkirakennelautakunnassa 3.11. (NP)

Kinkovuori–Muurame, rautatiealueen kaavamuutos etenee seuraavaksi ehdotusvaiheeseen. (AS)

Voimaan tulleet

Keskustassa, Hannikaisenkatu 11-13 asemakaavamuutos on tullut voimaan 27.10. (MR)

Vaajakoskella, Harjutien pohjoispuolen asemakaavamuutos on tullut voimaan 29.9. (MR)

Asiasanat: