Jyväskylän sivistyslautakunta hyväksyi Vaajakummun keittiön muutostöiden suunnitelman, uudet avustusohjeet esittelijän muutetun esityksen mukaisesti sekä kevään kokousajat.

Osa Vaajakummun koulun keittiöstä muutetaan opetustiloiksi

Sivistyslautakunta totesi, ettei sillä ole huomautettavaa Vaajakummun koulun keittiön muutostöiden hankesuunnitelmaan ja se hyväksyi sen omalta osaltaan. 

Jyväskylän kaupungin Kylän Kattaus -liikelaitoksen johtokunnan keittiöverkkosuunnitelmanmukaisesti lasten ja nuorten ruokapalvelut tuotetaan Ristonmaan ja Palokan keskuskeittiöstä. Linjauksen johdosta Vaajakummun koulun valmistuskeittiö muutetaan kuumennuskeittiöksi ja noin 500 m² Vaajakummun kellarikerroksen tiloja vapautuu muuhun käyttöön. Rakennustyöt voisivat alkaa ensi vuonna ja valmistua keväällä 2023, jonka jälkeen toiminta uusituissa tiloissa alkaisi vaiheittain.
 
Kellarikerroksesta vapautuviin tiloihin sijoitetaan tekstiilityön ja kuvataiteen opetustilat nykyisten teknisen työn tilojen yhteyteen. Tilat suunnitellaan niin, että Kansalaisopisto voi käyttää niitä iltaisin. Vapautuviin tekstiilityön opetustiloihin sijoitetaan AUT-opetuksen tilat, jotka suunnitellaan erityistä tukea tarvitseville lapsille, huomioiden oma rauha ja sisäänkäynnit. Nykyisten kuvataiteen tilojen kohdalle tehdään monitoimitila jakoseinällä. Sitä käyttää päivisin yläluokat ja iltapäivisin Vertti -toiminta. Tilat rakennetaan erilaisiin oppimistilanteisiin mukautuviksi ja muunneltaviksi.

Hankkeen tavoitehintalaskelman mukainen laajuus on n. 2 600 brm2 ja kustannusarvio on 4 400 000 € (alv. 0%). Kattohinnaksi esitetään 4 800 000 euroa. Muutosten myötä koulun vuokrakulujen lasketaan nousevan 360 000 euroa ja Kylän kattauksen laskevan 80 000 euroa vuodessa. Lopulliset vuokrat ja siivouskustannukset määritellään hankkeen toteutuneista kustannuksista. Irtaimisto, toiminnan varustelu ja laitteet rahoitetaan sivistyspalveluiden budjetista.


Sivistyslautakunta hyväksyi avustusohjeet

Sivistyslautakunta hyväksyi omalta osaltaan päivitetyt kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kansalaistoiminnan avustusohjeet yhdellä esittelijän muutetun esityksen mukaisella lisäyksellä. Lisäyksessä täydennettiin hakijan ehtojen kohtaa kaksi. Teksti muutettiin niin, että hakijan tulee olla oikeushenkilö tai täysi-ikäinen henkilö.

Sivistyslautakunnan alaisia avustuksia ovat nuorisotoiminnan toiminta- ja kohdeavustukset. Avustusohjeet sisältävät haun yleisiä periaatteita sekä yksityiskohtaisia kriteereitä. Aiemmat ohjeet ovat olleet voimassa vuodesta 2012 ja ne piti päivittää muun muassa sähköisen avustusten haku- ja käsittelyprosessin mukaisiksi. Toiminta- ja kohdeavustuksiin liittyviä vanhentuneita ohjeita on poistettu ja tekstejä on päivitetty. Lisäksi toiminta-avustusten maksatusta on tarkennettu niin, että avustuksen maksatukseen kuuluvien liitteiden viimeinen palautuspäivä on toukokuun lopussa. Tekstissä on pyritty selkeämpään ja yksiselitteisempään ilmaisuun ja kieliasua on täsmennetty ja tarkennettu puuttumatta kuitenkaan asiasisältöön. 

Uusittu ohjeistus otetaan käyttöön vuoden 2021 avustushaussa. Haku avautuu verkossa tammikuun alussa ja se on avoinna 29.1 klo 15.00 saakka.

Avustusohjeisiin on muun muassa lisätty selkeämmin kytkentä Jyväskylän kaupungin strategian mukaiseen toimintaan, kuten että avustuksilla halutaan tukea asukkaiden osallistumista, vaikuttamisen mahdollisuuksia ja yhdenvertaisuutta, tukea harrastamisen mahdollisuuksia ja ehkäistä yksinäisyyttä. Ohjeisiin lisättiin esittelijän muutetun esityksen mukaisesti että hakijan tulee olla oikeushenkilö tai täysi-ikäinen henkilö. (Alkuperäisessä tekstissä oli mainittu vain täysi-ikäisyys). Uutta on myös huomio, että jos hakija saa kaupungilta muuta subventiota tai avustusta, se voidaan ottaa huomioon avustusta myönnettäessä. Avustusta ei myöskään myönnetä toimeentuloon kohdentuvina työskentelyapurahoina, kaupungin tuottamiin omiin palveluihin, uskonnolliseen tai puoluepoliittiseen toimintaa, mutta yhteisön aatteellinen tausta ei ole este avustuksen myöntämiselle tai toimintaan, joka on ristiriidassa kaupungin noudattamien arvojen kanssa tai kohdentuu epäeettisen tai lainvastaisen toiminnan harjoittamiseen. 

Esityslistalinkin kautta pääsee päivitettyyn avustusohjeeseen sekä lisäksi versioon, johon on merkattu tekstimuutokset aiempaan ohjeeseen.  

Lautakunta päätti kevään kokousajat

Sivistyslautakunta päätti pitää kokoukset keväällä 2021 keskiviikkoina 27.1. (myös iltakoulu), 24.2., 31.3. ja 26.5. klo 16.30 alkaen. Lisäksi päätettiin pitää torstaina 11.3. yhteinen iltakoulu sosiaali- ja terveyslautakunnan kanssa. Ylimääräisiä kokouksia tai iltakouluja voidaan pitää puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.

Uuden valtuuston ensimmäinen kokous on suunniteltu pidettäväksi 7.6.2021 ja siellä valitaan jäsenet lautakuntiin. Uusi sivistyslautakunta kokoontuu ensimmäisen kerran kesäkuussa 2021 puheenjohtajan kutsusta.


Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa verkossa pöytäkirjan julkaisuun saakka. Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville kaupungin verkkosivuille  torstaina  29.10.2020. Linkit esityslistaan ja pöytäkirjoihin lautakunnan sivulla: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lautakunnat/sivistyslautakunta

 
Lisätietoja: 
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Leena Lyytinen, p. 044 237 9779
- toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033
 

 

 

 

Kaupunginosa: